Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Larsson, Lisbeth

senior professor vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • Sanning och konsekvens. Om Marika Stiernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna (2001)

  • Hennes döda kropp. Victoria Benedictssons arkiv och författarskap (2008)


Articles in SKBL: