Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hedvig Louise Beata Petrén-Overton

1880-08-121977-01-14

Matematiker, lärare

Louise Petrén-Overton var den första kvinnan som disputerade i matematik i Sverige.

Louise Petrén-Overton var dotter till Edvard Petrén, kyrkoherde i Halmstad, och hans hustru Charlotte Göransson. Hon var yngst av 12 syskon, varav nio var pojkar. Till skillnad från sina 15 respektive 20 år äldre systrar slapp hon utföra hemsysslor och kunde ägna sig åt studier. Alla hennes bröder bedrev högre studier och många av dem, som exempelvis Edvard Petrén, Alfred Petrén och Karl Petrén, kom att inta framstående positioner i samhället. Den förre som justitieråd och de senare som professor och forskare i medicin.

Louise Petrén-Overton tog studentexamen som privatist vid Katedralskolan i Lund 1899. Hon avlade filosofie kandidatexamen 1910 och disputerade som första kvinna i Sverige i matematik med avhandlingen Extension de la méthode de Laplace aux équtations, 1911. Samma år gifte hon sig med Ernest Overton, som var Lunds universitets förste professor i farmakologi och, som det brukar påpekas, släkt med Darwin. De fick fyra barn, varav sonen Maxwell blev en känd profil i Lund som den evige överliggaren. Han var geograf och bedrev forskning men disputerade aldrig.

På grund av att hon var kvinna kunde Louise Petrén-Overton inte erhålla någon tjänst vid Lunds universitet. Hon hade undervisningstimmar på stadens flickläroverk och tjänstgjorde från 1912 på livförsäkringsbolaget Thules aktuarieavdelning.

Louise Petrén-Overton avled 1977 och ligger begravd på Östra kyrkogården i Lund.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hedvig Louise Beata Petrén-Overton, www.skbl.se/sv/artikel/LouisePetrenOverton, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-02-19.
Other Names

  Maiden name: Petrén


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Kerstin Beata Charlotta, kallad Charlotte, Göransson
 • Father: Carl Daniel Edvard Petrén
 • Brother: Thure Petrén
fler...


Education

 • Universitet, Lund: Fil.kand.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Fil.lic.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Fil.dr.examen , Lunds universitet


Activities

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Thule livförsäkringsbolag


Contacts

 • Vän: Hilma Borelius


Organisations

 • Lunds Kvinnliga Studentförening


Residences

 • Birthplace: Halmstad
 • Lund
 • Place of death: Lund


Sources

Litteratur
 • Overton, Louise, Kihlbom, Asta, Munck-Falk, Anna & Axberger, Kerstin Berggren, 'Fyra studentskor ser tillbaka', Kvinnor vid Lunds universitet / Christina Carlsson Wetterberg, Göran Blomqvist (red)., S. 191-223, 2000

 • Overton, Louise, 'Petrénarna: en märklig syskonskara i sekelskiftets Lund, som den beskrivits av systern Louise Petrén-Overton', Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift., 1995, s. 63-92, 1995

 • Oredsson, Sverker, 'Petrén, familjen – en aktad släkt', Kulturportal Lund (Hämtad 2018-03-11)Further ReferencesLouise Petrén-Overton
Louise Petrén-Overton

Keywords

1900-talet Första kvinnan Lärare Matematiker Pionjärer