Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hanna Cecilia (Cilla) Johnson

1911-06-012002-04-06

Översättare

Cilla Johnson var en framstående översättare.

Cilla Johnson föddes i Helsingfors 1911. Hon var dotter till arkitekten Carl Frankenhaeuser och Hanna Åström. Hon växte upp på den stora gården Kullo utanför Borgå som föräldrarna hade skaffat och där fadern ritat den nya herrgårdsbyggnaden. Hon hade en äldre och tre yngre bröder. Båda föräldrarna var starkt engagerade i motståndet mot tidens förryskningspolitik och i kampen för den finlandssvenska minoritetens sak.

Sin första undervisning fick Cilla Johnson i hemmet. Föräldrarna var mycket måna om att hon skulle lära sig proper svenska. Efter det att hon tagit studentexamen i Borgå följde universitetsstudier i Helsingfors och 1935 avlade hon en filosofie kandidatexamen med humanistiska ämnen. År 1940 gifte hon sig med författaren Eyvind Johnson. De fick barnen Maria, född 1944, och Carl-Anders, född 1946.

Cilla Johnson var till att börja med sin man behjälplig med översättningar som han hade åtagit sig, främst av ekonomiska skäl, men från 1942 framträdde hon under eget namn med översättningar av romaner från norska, nynorska, danska och engelska. Hennes språkkänsla var utomordentlig och hennes översättningar har betecknats som lysande. Hon erhöll 1988 Svenska Akademiens översättarpris och 1991 Elsa Thulins översättarpris för sitt värv. Hennes mycket omfångsrika verklista rymmer en rad bemärkta, företrädesvis norska, författare som Knut Hamsun, Sigurd Hoel och Tarjei Vesaas. Hon introducerade också yngre norska författare som Aksel Sandemose, Johan Borgen, Knut Faldbakken och Kjartan Fløgstad för en svensk publik. Bland hennes engelska översättningar märks de av Mrs Gaskell (pseudonym för Elizabeth Cleghorn Gaskell), Elizabeth Bowen, Elizabeth Jane Howard och Frances Hodgson Burnett.

Vid sidan av översättarverksamheten arbetade Cilla Johnson under åren 1968–1982 vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek, där hon ansvarade för låneverksamheten och informationen. Hon medverkade vid bildandet av Svenska Översättarförbundet 1954 och ingick en tid i dess styrelse. Som ett led i att stärka översättarnas ställning arbetade hon bland annat för att deras namn skulle sättas på böckernas titelsida, vilket numera är brukligt.

Cilla Johnson avled 2002 och är gravsatt i Minneslunden på Skogskyrkogården i Stockholm.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hanna Cecilia (Cilla) Johnson, www.skbl.se/sv/artikel/HannaCeciliaCillaJohnson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-02-26.
Other Names

  Maiden name: Frankenhaeuser


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Johanna Helena, kallad Hanna, Frankenhaeuser, född Åström
 • Father: Carl Frankenhaeuser
 • Brother: Hemming Frankenhaeuser
fler...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, Borgå, Finland: Svenskundervisning i hemmet
 • Läroverk, Borgå, Finland: Studentexamen


Activities

 • Yrke: Bibliotekarie, Helsingfors stadsbibliotek
 • Yrke: Översättare
 • Yrke: Bibliotekarie, Svenska Akademiens Nobelbibliotek


Organisations

 • Svenska Översättarförbundet
  Medgrundare, styrelseledamot


Residences

 • Birthplace: Helsingfors, Finland
 • Borgå, Finland
 • Helsingfors, Finland
fler...


Prices/awardsSourcesFurther References