Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Euphrosyne Abrahamson

1836-03-241869-02-07

Opera singer

Euphrosyne Abrahamson var en internationellt känd operasångerska.

Euphrosyne Abrahamson föddes i ett burget köpmanshem i Stockholm. Hennes föräldrar var Johan Leman och hans hustru Emma Jacobson. 1853, vid sexton års ålder, började hon studera sång för Jenny Linds mentor professor Julius Günther vid Kungliga Teatern. Hon debuterade tre år senare som Pamina i Trollflöjten och gjorde stor succé. Man ville knyta henne till teatern, men hon avböjde erbjudandet om fortsatt engagemang för att resa till Paris, där hon fortsatte sina studier för den kände operasångaren och kompositören Gilbert Duprez.

I Paris fick hon tillfälle att uppträda tillsammans med framstående sångare och skådespelare, som Pauline Viardot-García och Adelaide Ristori. Hon uppmärksammades och uppmuntrades även av tonsättarna Rossini och Verdi.

Efter avslutade studier fick Euphrosyne Abrahamson anställning vid Teatro de Oriente i Madrid. Hennes debut 1858, som donna Elvira i Verdis opera Ernani, var en stor succé och hon förutspåddes en bana liknande Jenny Linds. Följande år skördade hon ytterligare framgångar vid Italienska operan i Wien.

Hennes offentliga karriär avslutades emellertid året därpå då hon ingick äktenskap med den göteborgske köpmannen August Abrahamson. När hon avled, endast 33 år gammal, instiftade hennes man en gåvofond vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm på 25 000 kronor till hennes minne. Avkastningen skulle gå till elever vid musikkonservatoriet som ”giva ett sant uttryck både åt andan av hennes sköna konst och åt böjelserna hos hennes ädla hjärta”.

Efter sitt giftermål gjorde Euphrosyne Abrahamson endast lokala framträdanden. Hennes bidrag till Göteborgs kulturliv var dock betydande, då hon både medverkade vid och även anordnade en mängd konserter. Såsom en förmögen mans hustru utövade hon även omfattande välgörenhet. På makarnas egendom Vänhem utanför staden upprättade hon en liten slöjdskola för traktens barn. Förmodligen var det detta som inspirerade August Abrahamson att efter sin makas död inrätta den berömda slöjdskolan på slottet Nääs. Makarna hade köpt egendomen 1868, men hade knappt flyttat in innan Euphrosyne Abrahamson gick bort, 1869. Hon begravdes på Gamla begravningsplatsen i Göteborg.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Euphrosyne Abrahamson, www.skbl.se/sv/artikel/EuphrosyneAbrahamson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-02-24.
Other Names

  Maiden name: Leman


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Emma Jacobson
 • Father: Jacob Leman
 • Husband: August Abrahamson


Education

 • Stockholm: Sångutbildning hos professor Julius Günther
 • Paris, Frankrike: Studier för professor G.L. Duprez


Activities

 • Profession: Operasångare
 • Profession: Operasångare


Organisations

 • Kungliga Musikaliska Akademien


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Place of death: Göteborg


Sources

Literature
 • Telander, Anna-Lena, Euphrosyne Abrahamson: (1836-1869): från Kungliga teatern till Nyfikeliden eller Prima donnan som blev socialarbetare, Göteborgs univ., Institutionen för musikvetenskap, Fördjupningskurs 1(C) Göteborg : Univ., Musikvetenskap, 1994, Göteborg, 1994Further ReferencesPictures