Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Euphrosyne Abrahamson

1836-03-241869-02-07

Operasångare

Euphrosyne Abrahamson var en internationellt känd operasångerska.

Euphrosyne Abrahamson föddes i ett burget köpmanshem i Stockholm. Hennes föräldrar var Johan Leman och hans hustru Emma Jacobson. 1853, vid sexton års ålder, började hon studera sång för Jenny Linds mentor professor Julius Günther vid Kungliga Teatern. Hon debuterade tre år senare som Pamina i Trollflöjten och gjorde stor succé. Man ville knyta henne till teatern, men hon avböjde erbjudandet om fortsatt engagemang för att resa till Paris, där hon fortsatte sina studier för den kände operasångaren och kompositören Gilbert Duprez.

I Paris fick hon tillfälle att uppträda tillsammans med framstående sångare och skådespelare, som Pauline Viardot-García och Adelaide Ristori. Hon uppmärksammades och uppmuntrades även av tonsättarna Rossini och Verdi.

Efter avslutade studier fick Euphrosyne Abrahamson anställning vid Teatro de Oriente i Madrid. Hennes debut 1858, som donna Elvira i Verdis opera Ernani, var en stor succé och hon förutspåddes en bana liknande Jenny Linds. Följande år skördade hon ytterligare framgångar vid Italienska operan i Wien.

Hennes offentliga karriär avslutades emellertid året därpå då hon ingick äktenskap med den göteborgske köpmannen August Abrahamson. När hon avled, endast 33 år gammal, instiftade hennes man en gåvofond vid Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm på 25 000 kronor till hennes minne. Avkastningen skulle gå till elever vid musikkonservatoriet som ”giva ett sant uttryck både åt andan av hennes sköna konst och åt böjelserna hos hennes ädla hjärta”.

Efter sitt giftermål gjorde Euphrosyne Abrahamson endast lokala framträdanden. Hennes bidrag till Göteborgs kulturliv var dock betydande, då hon både medverkade vid och även anordnade en mängd konserter. Såsom en förmögen mans hustru utövade hon även omfattande välgörenhet. På makarnas egendom Vänhem utanför staden upprättade hon en liten slöjdskola för traktens barn. Förmodligen var det detta som inspirerade August Abrahamson att efter sin makas död inrätta den berömda slöjdskolan på slottet Nääs. Makarna hade köpt egendomen 1868, men hade knappt flyttat in innan Euphrosyne Abrahamson gick bort, 1869. Hon begravdes på Gamla begravningsplatsen i Göteborg.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Euphrosyne Abrahamson, www.skbl.se/sv/artikel/EuphrosyneAbrahamson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Leman


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Emma Jacobson
 • Far: Jacob Leman
 • Make: August Abrahamson


Utbildning

 • Stockholm: Sångutbildning hos professor Julius Günther
 • Paris, Frankrike: Studier för professor G.L. Duprez


Verksamhet

 • Yrke: Operasångare
 • Yrke: Operasångare


Organisationer

 • Kungliga Musikaliska Akademien


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Dödsort: Göteborg


Källor

Litteratur
 • Telander, Anna-Lena, Euphrosyne Abrahamson: (1836-1869): från Kungliga teatern till Nyfikeliden eller Prima donnan som blev socialarbetare, Göteborgs univ., Institutionen för musikvetenskap, Fördjupningskurs 1(C) Göteborg : Univ., Musikvetenskap, 1994, Göteborg, 1994Vidare referenserEuphrosyne Abrahamson, fotograf och år okänt (Vänersborgs museum, VMO07421)
Euphrosyne Abrahamson, fotograf och år okänt (Vänersborgs museum, VMO07421)

Nyckelord

1800-talet Operor Sångare Välgörenhet

Länkar