Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Furuland, Gunnel

bibliotekarie och filosofie doktor i litteraturvetenskap

Has published (amongst others):
  • En av utgivarna till Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Fredrika Bremers Hertha (2016)


Articles in SKBL: