Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ulvros, Eva Helen

professor i historia vid Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Historia - det roligaste ämnet i skolan", i Forskarliv. Självporträtt av samtida svenska historiker (2020)

  • "Sophie Elkan och Selma Lagerlöf - kärlek och kvinnorörelse", i Den kvinnliga tvåsamhetens frirum. Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1940 (2018)

  • Kvinnors röster. Livsöden från det moderna Sveriges framväxt (2016)


Artiklar i SKBL: