Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elisabet Regina Beck-Friis

1940-01-182009-08-23

Balettdansare, koreograf, dansforskare

Regina Beck-Friis var balettdansös, koreograf, pedagog och dansforskare.

Elisabet Regina Beck-Friis föddes som Regina Nordenfelt i Stockholm 18 januari 1940, som dotter till Per Nordenfelt, läkare, och Birgitta Nordenfelt, musikpedagog. Hon hade två äldre systrar och fick vid fyra års ålder en lillasyster. Hemmet präglades av ett stort musikintresse. Modern drev Birgitta Nordenfelts musikskola och utgick i sin undervisning från äldre tiders musik. Hon poängterade även vikten av att integrera de olika konstformerna musik, dans, konst och litteratur med varandra. Säkerligen påverkade moderns verksamhet Regina Beck-Friis, som blev elev vid Kungliga Operans balettskola 1949—1957. Efter elevtiden anställdes hon som balettdansös vid Kungliga Operans balett 1957—1982. Parallellt med sin danskarriär började hon undervisa och koreografera. Hon fattade tidigt intresse för äldre tiders dansstilar, och inledde 1962 ett forskningssamarbete med balettchefen och koreografen Mary Skeaping om äldre tiders dansteknik. Regina Beck-Friis gifte sig 1963 med läkaren Johan Beck-Friis, med vilken hon fick två döttrar, födda 1965 och 1970.

Regina Beck-Friis började undervisa i Historiska Danser på Koreografiska institutet i Stockholm 1964. Två år senare gav hon sig i kast med att koreografera dansinslag i äldre operor, främst på Drottningholms Slottsteater. Efterhand kom det att bli ett trettiotal verk. Som koreograf kom hon även att verka på Ulriksdals Slottsteater Confidencen, och på Kungliga Operan. De rekonstruerade baletterna från barocken och rokokon tilldrog sig stor uppmärksamhet och lockade besökare från hela den dansintresserade världen. Samtidigt fortsatte Regina Beck-Friis att undervisa i historiska danser på Danshögskolan (nuvarande Dans- och cirkushögskolan) 1971—1987, och även på Operahögskolan. År 1987 började hon undervisa i danshistoria på Svenska Balettskolans gymnasium. Hon var också gästföreläsare på Danshögskolan och på Stockholms universitet.

Regina Beck-Friis forskning i äldre danser resulterade i ett trebandsverk i danshistoria, Dansnöjen genom tiden. Det första bandet, som behandlade barocken, utkom 1980, och författades i samarbete med bibliotekarie Magnus Blomkvist och Birgitta Nordenfelt, hennes mor. I verket presenterades dansbeskrivningar från cirka 1450 till 1600 och sattes in i sitt historiska sammanhang. Mor och dotter samarbetade även i ämnet Historiska Danser på Danshögskolan. År 1985 skapade Regina Beck-Friis sin första längre balett för Drottningholmsteatern, Don Juan, med musik av Christoph Willibald Gluck, inspirerad av en danstraktat på italienska som Mary Skeaping översatt. För första gången i modern tid presenterades denna virtuosa dansteknik för allmänheten.

Efter omkring fyrtio år med dans drabbades Regina Beck-Friis av multipel skleros, MS. Trots den svåra sjukdomen fortsatte hon att forska, skriva och koreografera. Hennes starka vilja och förmåga att inte ge upp imponerade, liksom hennes entusiasm för danskonsten. Tonvikten i hennes forskning kom att ligga på svensk bearbetning av utländskt material. Hon skapade 1989 baletten Tillfälle gör tjufven för Confidencen, som blev en stor succé, kallad ”ett mästerverk”. Infallsrikt, sprudlande, fantasifullt och överraskande löd omdömena. En balett full av glädje och gott humör.

Del två och tre av Dansnöjen genom tiden, med undertitlarna Frankrike under Ludvig XIV och 1700-talets dans på scen och i salong gavs ut 1998. Det var samma medförfattare för del två, men för del tre hade Birgitta Nordenfelt ersatts av scenograf David Walker. Detta epokgörande danshistoriska verk är en grundpelare i ämnet Historiska danser inom överskådlig framtid.

Regina Beck-Friis sista balett för Drottningholmsteatern var Semiramis som hade premiär år 2000. Originalet skapades av koreografen och dansören Gaspero Angiolini 1765, till musik av Gluck. Det är en mycket dramatisk, tragisk balett. Regina Beck-Friis stod också bakom många dansinslag i olika program på Kungliga Operan, på Maxim med flera andra scener, och medverkade i flera TV-program. Flera av sina bästa verk skapade hon under sjukdomstiden. År 2001 utnämndes hon till hedersledamot i Society of Dance History Scholars, ett amerikanskt dansforskningssällskap.

Elisabet Regina Beck-Friis avled 24 augusti 2009 i Stockholm. I samband med hennes bortgång skapades Regina Beck-Friis minnesfond, som delade ut sina första stipendier 2014 i samband med en föreställning på Confidencen. Hon ligger begravd på Lovö kyrkogård.


Eva Helen Ulvros


Publicerat 2020-06-01Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Elisabet Regina Beck-Friis, www.skbl.se/sv/artikel/ReginaBeckFriis, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Helen Ulvros), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Nordenfelt


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Hedvig Cecilia Birgitta Nordenfelt, född Wikander
 • Far: Per Johan Nordenfelt
 • Syster: Eva Christina Nordenfelt
fler ...


Utbildning

 • Läroverk,


Verksamhet

 • Yrke: Balettdansare, Kungliga Operans balett
 • Yrke: Dansforskare
 • Yrke: Lärare, danshistoria, Koreografiska institutet
fler ...


Kontakter

 • Mentor: Mary Skeaping
 • Kollega: Magnus Blomkvist
 • Kollega: David Walker


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • Häger, Bengt, 'Regina genom alla tider: Regina Beck-Friis till minne', Dans, 2009:5, s. 40-41

 • Olsson, Iréne, '1700-tal: svensk danshistoria är fotad i 1700-talet', Danstiningen, 1996:2, s. 8-11Regina Beck-Friis. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Regina Beck-Friis. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Balett Dansare Författare Koreografer Lärare