Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margareta Hedvig Alströmer

1763-12-121816-02-19

Grevinna, sångare, skådespelare

Margareta Hedvig Alströmer var grevinna, sångerska, skådespelare och konstnär samt ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna och i Kungliga Musikaliska Akademien.

Margareta Alströmer föddes 1763 i Alingsås. Hon var dotter till friherre Patrick Alströmer och Christina Maria Ollonberg, och sondotter till Jonas Alströmer. I hemmet odlades ett starkt kulturintresse. Patrick Alströmer var affärsman, chef för Alingsås manufakturverk, kommerseråd och ledde det berömda Sahlgrenska handelshuset. Han var även direktör i Ostindiska kompaniet. Därtill utvecklade han och hans bror Claes Alströmer musik- och teaterlivet i Göteborg. De grundade Göteborgs första teater Comediehuset, och i deras hem arrangerades teaterföreställningar och konserter. Patrick Alströmers betydelse för den svenska operan har framhävts, både som ekonomiskt stödjande och som Musikaliska Akademiens preses.

Margareta Alströmer växte upp med systrarna Christina Maria och Anna Helena samt halvbrodern Jonas. Modern dog redan 1764 när Margareta endast var ett år, och fadern gifte om sig 1786 med Christina Maria Silfverschiöld. Margareta Alströmer uppfostrades av en fransk guvernant, mademoiselle ”Liaison” (Liegeon) som även fostrat andra adliga fröknar. Hon fick tidigt lära sig att sjunga och agera. Åren 1775—1776 höll familjerna Alströmer, tillsammans med den rike affärsmannen John Hall och hans hustru Christina, halvt offentliga amatörteaterföreställningar i sina hem, som recenserades offentligt. Publiken bestod av kulturpersonligheter, adel och högre borgerskap. Alla syskonen deltog i pjäserna och konserterna, och Margareta Alströmer utmärkte sig särskilt. Hon uppträdde bland annat i Celinde, en pjäs som gavs 1775 hos John Hall, och i Gustaf hos farbrodern Claes Alströmer. Där spelade hon 1776 huvudrollen som Adelaide. Hon berömdes av tidningarna och fick en hyllningsdikt i Götheborgs Allehanda. I pressen stod att läsa om systrarna Alströmer: ”Man kan aldrig nog förundra sig öwfer dessa Fröknars framsteg, äfwen på Theatren.” Om Margareta skrevs i Hvad nytt? Hvad nytt?: ”Ehuru blott tolf år gammal spelade hon ’på ett makalöst sätt’, med känsla och finess.” Även flickornas guvernant deltog i pjäserna.

År 1776 flyttade familjen från Alingsås till Göteborg, men befann sig ofta på resande fot. Sommartid for modern och barnen på brunnskur till Medevi. Syskonen Alströmer följde också med fadern på hans resor till Stockholm, och fick där också uppträda på bjudningar. Patrick Alströmer uppmuntrade sina barn till att musicera, och Margareta Alströmer kom senare att främst uppträda som konsertsångerska. Hon gifte sig på julafton 1781 i Alingsås med generalmajoren greve Nils August Cronstedt af Fullerö. Margareta nedkom två år senare 1783 med sonen Patrik som emellertid dog året därpå, men 1785 föddes Claes August som fick ett långt liv. Maken dömdes 1788 för lydnadsbrott mot konungen till döden, men benådades till tjugo års fängelse på Varbergs fästning. Han frigavs dock 1792 på order av hertig Karl.

Margareta Alströmer fortsatte att sjunga och musicera även som gift, vilket inte var vanligt vid denna tid. Hon valdes in i Musikaliska Akademien 1795. År 1799 medverkade hon vid en offentlig konsert i Stockholm, där hon spelade klaver. År 1795 hade hon också valts in i Kungliga Akademien för de fria konsterna eftersom hon även var verksam som amatörkonstnär. Hon beskrevs som en ”skicklig dilettant i målarkonsten” och finns representerad på Nationalmuseum med teckningarna Läsande äldre kvinna, rödkrita på papper, och Bygata, blyerts på papper.

Margareta Hedvig Alströmer avled 1816, 53 år gammal.


Eva Helen Ulvros


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margareta Hedvig Alströmer, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaAlstromer, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Helen Ulvros), hämtad 2024-07-19.
Övriga namn

  Gift: Cronstedt af Fullerö


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Christina Maria Ollonberg
 • Far: Patrick Alströmer
 • Syster: Christina Maria Alströmer, gift Lewenhaupt
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Alingsås: Hemundervisning av guvernant och fadern


Verksamhet

 • Yrke: Skådespelare
 • Yrke: Sångare
 • Yrke: Musiker, klaver
 • Yrke: Konstnär


Kontakter

 • Släkting: Jonas Alströmer, farfar
 • Släkting: Claes Alströmer, morbror
 • Kollega: Marianne Ehrenström
fler ...


Organisationer

 • Kungliga Musikaliska Akademien
  Ledamot
 • Kungliga akademien för de fria konsterna (Konstakademien)
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Alingsås
 • Alingsås
 • Göteborg
 • Stockholm


Källor

Litteratur
 • Andersson, Bertil, Ekonomi och musik i 1700-talets Göteborg: en tidsspegel utifrån en samtida dagbok, Göteborgs stadsmuseum, Göteborg, 2005

 • Bexell, Sven Peter, Hallands historia och beskrivning, Ny uppl., utökad, Halmstad, 1923-1931

 • Levertin, Oscar, Teater och drama under Gustaf III: literaturhistorisk studie, Geber, Stockholm, 1889

 • Morales, Olallo & Norlind, Tobias, Kungl. Musikaliska akademien 1771-1921: minnesskrift, Lagerström, Stockholm, 1921

Webbplats