Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Elisabeth (Lisa) Steier

1888-01-261928-08-20

Balettdansare, koreograf, balettchef

Lisa Steier var balettdansös, balettpedagog, koreograf och balettchef.

Anna Elisabeth (Lisa) Steier föddes den 26 januari 1888 utom äktenskapet som dotter till apotekare Karl August Hultgren och sömmerskan Vendla Karlsdotter. Modern var inflyttad till huvudstaden från Småland, och fadern bosatte sig senare i Nyköping. Lisa Steier började studera på balettskolan vid Kungliga Teatern (nuvarande Kungliga Operan) 1895, blev figurantdansös vid Kungliga Teaterns balettkår 1906 och sekonddansös 1908. Hon hyrde själv en studio för privatlektioner under balettskolans lärare Gunhild Rosén för att bygga upp en god teknik, och for till Köpenhamn för lektioner hos balettmästare Hans Beck. År 1909 gifte hon sig i Stockholm med fransmannen Léopold Tisseau, löjtnant och banktjänsteman.

Lisa Steier tillhörde de talanger i balettkåren som uppmärksammades av den ryske koreografen och dansaren Michel Fokin vid hans gästspel som Kungliga Teaterns koreograf 1913—1914. Hon befordrades till premiärdansös 1913, och fick solistroller i baletterna Carnaval, Sylfiderna, Svanarna och Kleopatra. En recensent i Svenska Dagbladet beskrev hennes solo i den senare baletten som präglat av ”smidighet och grace”. Av Fokin lärde hon sig ett system i dansen, och inspirerades av hans undervisning om rörelsernas förhållande till musiken. Fokin framhöll Lisa Steier som en dansös av högsta klass.

År 1916 blev Lisa Steier lärare i dans och plastik vid Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola. Hon fortsatte även sin karriär som dansös, men efter Fokins gästspel sjönk balettkåren i sin helhet tillbaka och vidareutvecklade inte Fokins idéer. Lisa Steier tog dock dyra privatlektioner för Fokin i hans villa utanför Helsingör för ytterligare förkovran. Hon bistod Fokin när han vid ett nytt gästspel i Stockholm gjorde två baletter för hundratals medverkande för en föreställning på Stockholms stadion till Barnens dag 1918. Året därpå, vid ett nytt Stockholmsbesök, framhöll Fokin att Lisa Steier var den som borde bli balettmästare för Kungliga Teaterns balett och leda den framåt genom att förvalta och bygga vidare på det som Fokin lärt dem. ”Hon är den som bäst lämpar sig”, sade han, och framhöll hennes pedagogiska förmåga och utomordentligt goda kunskaper. Dock anställdes en annan balettmästare, men Lisa Stier blev lärare vid Kungliga Teaterns balettelevskola 1919. År 1920 for hon med en liten ensemble till Holland för gästspel. Året därpå tog Lisa Steier lektioner för Grassi i Milano. Hon fortsatte också som dansös vid Kungliga Teatern och berömdes för sin tekniska skicklighet och vackra, uttrycksfulla rollgestaltning.

Det var lektionerna för Michel Fokin som Lisa Steier värderade allra högst. ”Dansens innersta mål och mening blev klara för första gången”, poängterade hon i sina anteckningar som finns bevarade på Dansmuseet i Stockholm. Målet var att dansa med själen, och kroppen som dess lydiga verktyg. År 1921 blev Lisa Steier chef för balettskolan, och fick då också möjlighet att göra koreografier, exempelvis Hur man blir dansös och I skogen. Hon gjorde ett inspirerande besök i Paris 1923 där hon hälsade på gamla kollegor i Svenska baletten, Les ballets suédois, som skördade framgångar i den franska metropolen.

Först 1926 anförtroddes Lisa Steier uppdraget som chef och balettmästare för Kungliga Teaterns balett. Hon skred till verket med mottot ”disciplin, disciplin och åter disciplin” och införde daglig hård träning för balettkåren. Nu fick hon tillfälle till att göra koreografier, och skapade under några få år sex baletter. De två sista var Pulcinella och Eldfågeln, 1927, som följde handlingen i Fokins och Massines original, men kläddes i ny koreografisk dräkt. De var de första Stravinskijbaletterna som dansades i Sverige. De färgsprakande kostymerna var designade av Isaac Grünewald. Tyvärr kunde inte Lisa Steier fullfölja sitt arbete, strax efter premiären insjuknade hon i tuberkulos. På grund av sin sjukdom blev hon uppsagd. Under sin tid vid Kungliga Teaterns balett hade hon även grundat dess enskilda understödskassa och var ledamot i dess styrelse.

Anna Elisabeth Lisa Steier avled i tuberkulos i Nacka 20 augusti 1928. Hon ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Eva Helen Ulvros


Publicerat 2020-06-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Elisabeth (Lisa) Steier, www.skbl.se/sv/artikel/LisaSteier, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Helen Ulvros), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Karlsdotter
  Gift: Tisseau


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Vendla Karlsdotter
 • Far: Karl August Hultgren
 • Make: Léopold Elie Tisseau


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Balettelev, Kungliga Teaterns Balettskola (numera Kungliga Svenska balettskolan)
 • Yrkesutbildning, Stockholm: Balettlektioner för Gunhild Rosén
 • Yrkesutbildning, Köpenhamn, Danmark: Balettlektioner för Hans Beck
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Balettdansare, Kungliga Teaterns balett
 • Yrke: Balett- och plastiklärare, Kungliga Dramatiska Teaterns elevskola
 • Yrke: Balettlärare, Kungliga Teaterns balettelevskola
fler ...


Kontakter

 • Mentor: Gunhild Rosén
 • Mentor: Michel Fokin
 • Mentor: Hans Beck
 • Kollega: Carina Ari


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Köpenhamn, Danmark
fler ...


Källor

Litteratur
 • Näslund, Erik, Carina Ari: ett lysande liv, Interpublishing, Stockholm, 1984

 • Sjögren, Margareta, Biljett till balett: 18 svenska danskonstnärer, Bonnier, Stockholm, 1957

 • Skeaping, Mary & Ståhle, Anna Greta, Balett på Stockholmsoperan, Norstedt, Stockholm, 1979Vidare referenser

Arkiv
 • Anteckningar av Lisa Steier, Dansmuseets arkiv, StockholmLisa Steier i Sylfiderna på Kungliga Teatern, 1913. Foto: Atelier Jaeger (Musik- och teaterbiblioteket, NS059)
Lisa Steier i Sylfiderna på Kungliga Teatern, 1913. Foto: Atelier Jaeger (Musik- och teaterbiblioteket, NS059)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Balett Dansare Koreografer