Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Joséphine Gabrielle Marcelle Meunier Sainte-Claire

1793-04-20?

Dansare, koreograf

Joséphine Sainte-Claire var en fransk balettdansare och koreograf, verksam i Sverige under det tidiga 1800-talet.

Joséphine Gabrielle Marcelle Meunier Sainte-Claire föddes 1793 i Paris, Frankrike. Hennes föräldrar var Joseph Marcel Meunier Sainte-Claire och Julienne Buisson.

Joséphine Sainte-Claire var premiärdansös vid Kejserliga teaterns balett i Sankt Petersburg. Där gifte hon sig med direktören för den franska teatertruppen Alexander Védel, som hon senare skilde sig från. Den 26 april 1813 debuterade Joséphine Sainte-Claire vid Kungliga Teatern (nuvarande Kungliga Operan) i Stockholm, i balettmästare Louis Delands pantomimbalett Myrtil et Cloé. Hon gjorde stor lycka och blev premiärdansös den 1 november samma år vid Kungliga Teaterns balett. Under tio års tid skördade hon stora framgångar som premiärdansös och blev ”stockholmarnas stora förtjusning” enligt samtida bedömare. Särskilt berömdes hon för sin skicklighet i att utrycka sig pantomimiskt, sin tilltalande figur och ”den graciösa blygsamheten” i sin dans. Joséphine Sainte-Claire uppmärksammades särskilt för sina solopartier i baletterna Nina eller Den af kärlek svagsinta; Jenny eller Engelska inbrottet i Skottland; Eglé; Florentina och Adorno eller Den förklädde sjörövaren, med flera baletter. I rollen som Rose i operetten Två ord, med musik av N d’Alayrao, med premiär 1816 beskrivs hon som ytterligt intagande. På grund av hennes och hennes motspelares ypperliga rollgestaltning gjorde detta verk ”ofantlig lycka” och kvarstod länge på repertoaren.

Under tio års tid var Joséphine Sainte-Claire med i nästan samtliga baletter som gavs vid Kungliga Teatern. Hon komponerade 1817 ett Pas de Quatre, som framfördes på kungliga slottet den 12 maj samma år och därefter på Kungliga teatern, och 1819 koreograferade hon en grekisk ”shawl-balett”, uppförd den 10 och 27 oktober samma år. Joséphine Sainte-Claire koreograferade även Ett turkiskt divertissement av dans, framförd tolv gånger från 1820 till 1822. Hon iscensatte också Charles Louis Didelots balett Roland och Morgane med premiär den 10 april 1820, som gavs arton gånger. Den sistnämnda hade uruppförts i Sankt Petersburg 1808. Under 1820 gästspelade Joséphine Sainte-Claire i Köpenhamn och fick även där god kritik. Hon gjorde intryck med sina talande själfulla ögon och sin graciösa dans.

Den 26 mars 1821 gifte sig Joséphine Sainte-Claire med premiärdansör och balettmästare André Isidore Carey. Hösten 1823 lämnade paret Stockholm och for till Köpenhamn där de framträdde på Kungliga Teaterns scen. De fick dock inte fast anställning i den danska huvudstaden, och for senare vidare till Wien. De återvände inte till Sverige. Inget vidare är känt efter detta om hennes liv eller var hon är begravd.


Eva Helen Ulvros


Publicerat 2020-09-18Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Joséphine Gabrielle Marcelle Meunier Sainte-Claire, www.skbl.se/sv/artikel/JosephineGabrielleMarcelleMeunierSainteClaire, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva Helen Ulvros), hämtad 2024-05-19.
Övriga namn

  Gift: Védel, Carey


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Julienne Buisson
 • Far: Joseph Marcel Meunier Sainte-Claire
 • Make: Alexander Védel
 • Make: André Isidore Carey


Verksamhet

 • Yrke: Balettdansare, premiärdansare, Kejserliga teaterns balett
 • Yrke: Balettdansare, Kungliga Teaterns balett
 • Yrke: Koreograf
 • Yrke: Balettdansare, Kungliga Teaterns balett


Kontakter

 • Kollega: Edouard Du-Puy


Bostadsorter

 • Födelseort: Paris, Frankrike
 • Paris, Frankrike
 • Sankt Petersburg, Ryssland
fler ...


Källor

Litteratur
 • Strömbeck, Karl Gustaf, Hofsten, Sune & Ralf, Klas (red.), Kungliga teatern: repertoar 1773-1973 : opera, operett, sångspel : balett, Williamssons offsettr., Stockholm, 1974Vidare referenser

Litteratur
 • Grut, Marina, Royal Swedish Ballet: history from 1592 to 1962, Olms, Hildesheim, 2007

 • Personne, Nils, Svenska teatern: några anteckningar. 3 Under Karl Johanstiden : 1810-1818, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1915