Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gustavsson, Karin

filosofie doktor i etnologi vid Lunds universitet och antikvarie vid Kulturmagasinet i Helsingborg

Har bland annat publicerat:
  • Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början (2014)

  • En ärans och lärdomens man. Bror Emil Hildebrand och Krapperup (2009)


Artiklar i SKBL: