Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Alma Britta Schill

1912-03-211990-03-24

Förskollärare, rektor

Britta Schill var förskollärare och rektor vid socialpedagogiska seminariet.

Britta Schill föddes i Jönköping 1912 som nummer två av tre systrar. År 1923 flyttade familjen till moderns födelsestad Helsingborg där fadern fått anställning som ingenjör. Dock avled han hastigt samma år. Sex år senare, 1929, avled också modern och den då 17-åriga Britta Schill kom att flytta in hos kontorschefen vid Helsingborgs Gummifabriks AB, Léonie Deshayes, som liksom familjen Schill var bosatt i stadsdelen Olympia. Här bodde Britta Schill medan hon avslutade sin skolgång vid Helsingborgs flickläroverk. Även efter att Britta Schill lämnat Helsingborg hade hon tät kontakt med Léonie Deshayes fram till hennes död 1959.

Britta Schill kom att tillhöra den första årskursen som tog studenten vid flickläroverket i Helsingborg och efter att ha praktiserat ett år vid en barnträdgård på Birkagården i Stockholm utbildade hon sig till barnträdgårdslärarinna vid Fröbelinstitutet i Norrköping. Efter ett år i London fick hon tjänst på en barnträdgård i Jönköping. År 1943 flyttade hon till Stockholm och blev verksam vid socialpedagogiska seminariet, grundat av Alva Myrdal 1936. Efter att ha arbetat tillsammans med Alva Myrdal kom Britta Schill att 1948 bli hennes efterträdare som seminariets rektor och hon fortsatte att utveckla dennas pedagogiska visioner i utbildningen av förskollärare. Hon har beskrivits som en pedagogisk nydanare, med stark empati för såväl barn som sina elever, de blivande förskollärarna. Hon kom att arbeta tätt ihop med bland andra Ann Margret Ericsson, som övertog ansvaret för seminariets internat när Britta Schill blivit rektor.

Britta Schill var också aktiv i intresseorganisationen Sveriges barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (senare Sveriges Förskollärares Riksförening), där hon var ledamot av styrelsen från 1944. Löner och arbetsvillkor för yrkeskåren var gravt eftersatta, och Britta Schill kom att arbeta fackligt för förbättringar tillsammans med bland andra Stina Sandels. Hon skrev bland annat artiklar i tidskriften Barnträdgården om barnträdgårdslärarinnornas situation.

År 1949 deltog hon i en internationell konferens där organisationen The World Organization for Early Childhood Education bildades, och där kom hon att bli en av 12 styrelseledamöter. UNESCO, som dittills inte stöttat frågor rörande förskolebarns utbildning, stöttade både konferensen och den nya organisationen. Även efter pensioneringen fortsatte Britta Schills engagemang för organisationen, och så sent som 1985 deltog hon i världskongressen i Japan, där hon höll ett uppmärksammat anförande.

För att kunna vara meriterad som rektor krävdes en universitetsexamen, och 1951 blev Britta Schill filosofie kanditat. Parallellt med det krävande arbetet som rektor fortsatte Britta Schill sin egen förkovran. År 1971 blev hon filosofie licentiat i pedagogik på ett arbete med titeln Idealitet och realitet i dagens förskollärarutbildning, som gavs ut som bok med samma titel 1973. Maj Ödmans Barnets utveckling, som gavs ut i flera upplagor under 1960-talet, kom till i samarbete med Britta Schill.

Britta Schill avled i Stockholm 1990. Hon begravdes i minneslunden på Norra begravningsplatsen i Solna.


Karin Gustavsson


Publicerat 2020-11-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Alma Britta Schill, www.skbl.se/sv/artikel/AlmaBrittaSchill, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Karin Gustavsson), hämtad 2024-06-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Alma Valborg Bernhardina Schill, född Cederblad
 • Far: Gustaf Henning Schill
 • Syster: Eva Margareta. kallad Greta, Schill
 • Syster: Ingrid Majken, kallad Nin, Schill


Utbildning

 • Flickskola, Helsingborg: "Flickskoleåttan"
 • Flickskola, Helsingborg: Studentexamen, Helsingborgs flickläroverk
 • Lärarseminarium, Norrköping: Utbildning till barnträdgårdslärare, Fröbelinstitutet
fler ...


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Praktikant, Stiftelsen Birkagården
 • Yrke: Barnflicka
 • Yrke: Barnträdgårdsföreståndare, Västra Barnträdgården
 • Yrke: Praktikföreståndare, fr o m 1948 rektor, Socialpedagogiska seminariet


Kontakter

 • Mentor: Léonie Deshayes
 • Kollega: Alva Myrdal
 • Kollega: Maj Ödman
fler ...


Organisationer

 • Svenska Fröbelförbundet
  Styrelsesuppleant
 • Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR, senare Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR)
  Styrelseledamot, fr o m 1945 sekreterare
 • Organisation Mondial d'Éducation Préscolaire
  Ordförande t o m 1961, styrelseledamot, OMEP:s Sverigekommitté


Bostadsorter

 • Födelseort: Jönköping
 • Jönköping
 • Nacka
fler ...


Källor

Uppslagsverk
 • Vem är hon: kvinnor i Sverige : biografisk uppslagsbok, Norstedt, Stockholm, 1988-1988 http://runeberg.org/vemarhon/0406.html

Litteratur
 • Rudberg, Birgitta, Strömberg-Lind, Karin, ’Aktad och uppskattad rektor vid förskollärarlinjen’, Dagens Nyheter, 1990-04-03

 • Simmons-Christenson, Gerda, Kom, låt oss leva för våra barn: om den svenska förskolans pionjärer, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Solna, 1991Vidare referenser

Litteratur
 • Eriksson, Ingrid & Bruun, Ulla-Britta (red.), En lärargrupp i utveckling: SFR 50 år : [1918-1968] : jubileumsskrift, Utg., Stockholm, 1968

 • Hammarström-Lewenhagen, Birgitta, Förskolans århundrade: pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2016

 • Kärre, Marianne & Carlsson, Gunnel (red.), Från HSB till UHÄ: Stockholms förskollärarutbildning 50 år : minnen och framåtblickar, Förskollärarlinjen, Högsk. för lärarutbildning i samarbete med Kamratförb., Stockholm, 1986

 • Tallberg Broman, Ingegerd, När arbetet var lönen: en kvinnohistorisk studie av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare, Almqvist & Wiksell International, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1991Britta Schill (stående) och Léonie Deshayes, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)
Britta Schill (stående) och Léonie Deshayes, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)

Nyckelord

1900-talet Förskolan Lärare Skolledare