Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Léonie Thora Amanda Deshayes

1871-01-041959-10-03

Kontorschef, rösträttskvinna, donator

Léonie Deshayes var kontorschef, rösträttsförespråkare och donator.

Léonie Deshayes föddes i Lund 1871 som yngst av fyra syskon. Fadern Amand Deshayes var född i Frankrike 1817 och hade bosatt sig i Köpenhamn, och gift sig med den danska Thora Wilhemina Mencke. När Amand Deshayes övertog en av Lunds första industrier, den franska ångkvarnen år 1870, flyttade familjen till staden. Familjen flyttade 1874 till Kollinge i Finja socken i nuvarande Hässleholms kommun där Amand Deshayes fortsatte att driva kvarnrörelse.

Efter faderns död 1876 övertog modern och bröderna företaget, och som 15-åring började Léonie Deshayes att arbeta som kontorist där. Företaget såldes 1892 och Léonie Deshays flyttade till Helsingborg där hon fick anställning som kassörska vid Helsingborgs Gummifabrik AB (senare AB Tretorn). Några år in på 1900-talet avancerade hon till att bli kontorschef, en position som gjorde henne känd i Helsingborg. Hon åtnjöt stort förtroende från fabrikens ledning. I en dödsruna publicerad i Helsingborgs Dagblad uppgavs att hon ägde en ”märklig sifferbegåvning” som företaget utnyttjade fullt ut. Hennes ekonomiska kunskaper kom att utnyttjas av flera föreningar som hon var medlem i. Bland annat fungerade hon som revisor åt lokalavdelningen av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Léonie Deshayes blev den första kvinnan i Sverige som nominerades till en plats i stadsfullmäktige. En lagändring 1909 hade gjort detta möjligt, och i januari 1910 nominerade så fyra föreningar i Helsingborg, Fredrika-Bremer-Förbundet, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, Kristliga föreningen av unga kvinnor (KFUK) och Vita Bandet Léonie Deshayes som kandidat för det borgerliga Allmänna valmansförbundet (AVF), men efter olika organisatoriska problem drog hon tillbaka sin kandidatur. Det blev istället Sara Thåström som 1912 blev den första kvinnan att ta plats i Helsingborgs högsta beslutande församling. Genom att en annan ledamot i stadsfullmäktige avsade sig sitt uppdrag 1913 kom Léonie Deshayes in i fullmäktige som andra kvinna.

Liksom många andra politiskt engagerade kvinnor vid 1900-talets början vurmade Léonie Deshayes för koloniträdgårdsrörelsen och hon var en av pionjärerna i Helsingborg. Hon var med i styrelsen för Föreningen Helsingborgs Koloniträdgårdar u.p.a. från dess start 1905 fram till åtminstone 1937 med uppdraget som föreningens kassakontrollant. Även Kristina Borg var aktiv i styrelsen vid starten. Léonie Deshayes var också engagerad i Fredrika-Bremer-Förbundets avdelning i Helsingborg, där hon under flera år var vice ordförande och kassaförvaltare.

Léonie Deshayes var road av handel med aktier, vilket ledde till att hon skapade en ansenlig förmögenhet och när hon slutade sin anställning på gummifabriken på 1930-talet ägnade hon sig helhjärtat åt aktiehandel. Somrarna tillbringade hon i sin sommarvilla i Mölle.

Under flera decennier bodde Léonie Deshayes i en våning i stadsdelen Olympia tillsammans med sin husföreståndarinna sedan 1922, Anna Wiezell. År 1929 flyttade den 17-åriga föräldralösa Britta Schill in i hushållet, och hon kom att stå Léonie Deshayes nära. En annan närstående var svägerskan Astrid Prip från Danmark, som vistades i Léonie Deshayes hem i både Helsingborg och Mölle under långa perioder.

Under senare delen av sin levnad donerade Léonie Deshayes stora summor pengar till bland annat en fond vid Lunds universitet där ändamålet var forskning om cancer, och hon grundade också en stiftelse till förmån för föräldralösa barn. I sitt testamente fördelade hon pengar till olika ändamål, bland annat cancerforskning vid Lunds universitet, hon stöttade Fredrika-Bremer-Förbundet och skänkte också pengar till ett hem för föräldralösa barn i Helsingborg. Sammanlagt donerade hon 3,7 miljoner kronor till olika allmännyttiga och välgörande ändamål. Hon värdesatte kontakten och umgänget med sina brorsbarn och deras familjer liksom övrig släkt, och i testamentet nämns inte mindre än 45 släktingar samt sex andra närstående.

Léonie Deshayes avled i oktober 1959 och begravdes i samma grav som sina föräldrar på Assistensens kyrkogård i Köpenhamn.


Karin Gustavsson


Publicerat 2020-10-27Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Léonie Thora Amanda Deshayes, www.skbl.se/sv/artikel/LeonieDeshayes, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Karin Gustavsson), hämtad 2024-06-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Thora Wilhelmine Deshayes, född Mencke
 • Far: Pierre Amand Deshayes
 • Bror: Wilhelm Amand Deshayes
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Kontorist, familjeföretaget
 • Yrke: Kassör, Helsingborgs Gummifabrik AB (senare AB Tretorn)
 • Yrke: Kontorschef, Helsingborgs Gummifabrik AB (senare AB Tretorn)
fler ...


Kontakter

 • Vän: Anna Wiezell
 • Vän: Britta Schill
 • Kollega: Henry Dunker
 • Släkting: Astrid Prip, svägerska


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Medlem, styrelseledamot Helsingborgskretsen 1908–1928, vice ordförande 1910–1911, 1917–1920, kassaförvaltare 1925–1928
 • Föreningen Helsingborgs Koloniträdgårdar u.p.a.
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Lund
 • Lund
 • Hässleholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenserLéonie Deshayes (sittande) och Britta Schill, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)
Léonie Deshayes (sittande) och Britta Schill, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Chefer Donationer Rösträtt