Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Furuland, Gunnel

bibliotekarie och filosofie doktor i litteraturvetenskap, vuxenbibliotekarie vid Knivsta bibliotek

Har bland annat publicerat:
  • "Tora Dahls och Ivar Lo-Johanssons förläggarkontakter", i Arbetarförfattaren. Litteratur (2020)

  • Faksimilutgåva med kommentarer av Fredrika Bremers roman Fader och dotter (2019)

  • En av utgivarna till Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Fredrika Bremers Hertha (2016)


Artiklar i SKBL: