Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Octavia Carlén

1828-11-221881-01-30

Författare

Octavia Carlén var författare under 1860- och 1870-talen.

Octavia Carlén växte upp i Västergötland där fadern Carl Gabriel Carlén var ämbetsman. I familjen fanns fem barn, tre flickor och två pojkar. Octavia Carléns äldre bröder Johan Gabriel och Richard Carlén valde den juridiska banan. Men den äldste brodern övergav juridiken och ägnade sig alltmer åt vittra nöjen i Stockholms litterära värld. Han gifte sig 1841 med Emilie Flygare-Carlén, vars framgångsrika författarskap han stöttade. Johan Gabriel Carlén bedrev även eget författarskap, som dock oftast bestod av redigering. Brodern Richard försökte som ung att bli poet, men hans bana blev huvudsakligen som jurist. Han var häradshövding och riksdagsman. Richard Carlén gifte sig med Emilie Flygare-Carléns 20-åriga dotter Rosa Carlén, vilket gjorde att denna blev sin mors svägerska. Rosa Carlén blev författare som sin mor. Familjen Carlén från Västergötland fick alltså en intressant position i den svenska litterära världen.

Octavia Carlén framlevde emellertid sina dagar ogift. En period bedrev hon lånebibliotek tillsammans med sin syster Christina i Stockholm. Men liksom sina bröder hade hon lätt för att skriva. Hennes intresse för historiska framställningar väcktes då hon som barn vistades hos prosten J. Stalin i Forshem, en ungdomsvän till fadern. Omdömena om hennes historiska noveller är att de är spännande, men ”sakna allt konstnärligt värde”. Men den rikhaltiga produktionen inom historia, topografi och resehandböcker innehåller en rikedom på sakuppgifter som gör att de är värdefulla för den historiskt intresserade.

Octavia Carléns författarväg liknar flera andra kvinnors på 1800-talets bokmarknad. Särskilt påminner hon om den äldre Wilhelmina Stålberg som riktade sin penna mot den typ av populära kalendrar, tidningar och tidskrifter som vid tiden florerade. Octavia Carlén skrev otaliga bidrag till publikationer som Freja, Linnea, Norden, Svea, Vinterblommor och Violblomman. Vanligtvis skrev man under signatur och fick beställningar av förläggarna.

Octavia Carléns opuslista är mycket omfattande och kan indelas i dels populärhistoriska verk, dels skönlitterära berättelser. Några nedslag kan göras för att ge en uppfattning om arbetenas karaktär. Den första daterade uppgiften i hennes bibliografi anger en hyllningshälsning till hertiginnan av Östergötland 1857 på fyra sidor. Denna typ av uppvaktningar av de kungliga visar på hur författaren försökte positionera sig i huvudstadens borgerliga liv. Ett flertal sådana kan noteras i hennes verkslista.

Det historiska intresset resulterade i en större populär sammanställning av Kungliga Livrustkammarens samlingar som Octavia Carlén utgav 1859. Drottningholm fick sin beskrivning 1861, och verket gavs ut i tre upplagor. Gotland och dess fornminnen från 1862 visar på bredden i Octavia Carléns intressen. Octavia Carlén tecknade beskrivningar över flera kända sevärdheter i Stockholmstrakten, bland annat Gripsholms porträttsamling, Ulriksdals, Stockholms och Tullgarns slott, för att nämna några. En tidstypisk publikation levererade Octavia Carlén 1866 i och med en liten reseguide för den nyligen invigda järnvägssträckan Stockholm–Uppsala. En utflykt till Göteborg gjorde hon dock 1869 och den resulterade förstås i en resehandbok.

När det gäller skönlitteraturen dyker den upp med regelbunden frekvens. Den första samlingen utkom 1859 som Ny och nedan, poemer och noveller, 1861 samlade hon ihop Fem noveller och Poemer och noveller utkom 1879. Däremellan publicerades separata berättelser i olika sammanhang och särskilt rörde det sig om historiska ämnen, ofta kallade historisk-romantiska skildringar. I den folkligt inriktade serien Öresskrifter för folket bidrog Octavia Carlén med exempelvis Svenska konungadöttrars förmälning, 1869.

Octavia Carlén samarbetade ibland med författare såsom Marie Sophie Schwartz och Carl Anton Wetterbergh med signaturen Onkel Adam. Men hon var aldrig helt och hållet bunden till någon särskild publikation eller person. Octavia Carlén blev inte en mångskrivande skönlitterär författare och inte heller skrev hon särskilt för barn som vanligt var för kvinnliga författare.

Octavia Carlén avled i Stockholm vid 52 års ålder.


Gunnel Furuland


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Octavia Carlén, www.skbl.se/sv/artikel/MariaOctaviaCarlen, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunnel Furuland), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Signatur: O—a, C—n, O. C—n, Octavia C., Octavia C—n


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Carlén, född Mathesius
 • Far: Carl Gabriel Carlén
 • Bror: Johan Gabriel Carlén
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Författare, skönlitteratur och sakprosa
 • Yrke: Skribent, bl a Freja, Linnea, Norden, Svea, Vinterblommor, Violblomman
 • Yrke: Bibliotekarie, drev biblioteksverksamhet med systern Christina


Kontakter

 • Släkting: Emilie Flygare-Carlén, svägerska
 • Släkting: Rosa Carlén, svägerska
 • Kollega: Marie Sophie Schwartz
 • Kollega: Carl Anton Wetterbergh


Bostadsorter

 • Födelseort: Skara
 • Skara
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


KällorVidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se