Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lundgren, Kristina

docent i journalistik

Har bland annat publicerat:
  • Alltför mycket kvinna. En biografi över Else Kleen och den Nya Kvinnan som samhällsförbättrande journalist (2010)

  • Barrikaden valde mig. Ada Nilsson, läkare i kvinnokampen (2014)


Artiklar i SKBL: