Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jonsson, Cecilia

filosofie doktor i socialt arbete, lektor vid Institutionen för polisiärt arbete, Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • "Suzanne Sandberg. Den internationella hemmafrun", i Personhistorisk Tidskrift 2/2018

  • Pionjärvolontärerna. En internationell generation i en föränderlig tid (2015)

  • Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer (2012)


Artiklar i SKBL: