Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dagny Tullia Arbman

1908-08-301997-01-25

Lärare, biståndsarbetare, grundare av Svalorna

Dagny Arbman var pionjär inom internationellt solidaritetsarbete och drivande i föreningen Svalorna. Hon grundade och drev Svalornas Indiensektion.

Dagny Arbman föddes i Söderhamn år 1908. Hon var dotter till författaren Tullia och diplomingenjör Hjalmar Ljungh. År 1932 gifte hon sig med Holger Arbman som var professor i arkeologi. Paret fick två döttrar. Familjen var protestanter, men Dagny Arbman konverterade till katolicismen på 1940-talet.

Dagny Arbman hade en filosofie kandidatexamen och var textillärare till yrket. Hon var bland annat verksam som textillärare på Handarbetets Vänner och som författare och översättare. År 1950 utgavs hennes bok Gobelänger och andra vävda tapeter och hon översatte bland annat flera verk som handlade om Indien och hjälparbetet där från franska till svenska.

Tillsammans med väninnan och kollegan Suzanne Sandberg grundade Dagny Arbman den ideella, religiöst och politiskt obundna föreningen Svalorna år 1959. Svalorna riktade in sig på att driva projekt i fattiga länder i syfte att arbeta för och med lokalbefolkningen för att förbättra deras levnadsvillkor. Arbetet skedde med svenska ungdomar som skickades på ett par års oavlönad volontärtjänst i Indiens och Perus slumområden. Där arbetade de med att starta och driva projekt inom sjukvård, barnomsorg, grundutbildning och yrkesverkstäder. Svalorna bildades samtidigt som en del av den svenska Emmaus-rörelsen. Inspiration fick man vid ett besök av den franske katolska prästen Abbé Pierre som i slutet av 1940-talet grundat Emmaus i Frankrike. Dagny Arbman besökte Indien under 1950-talet och hon tog år 1962 initiativet till Svalornas verksamhet där. Suzanne Sandberg ansvarade för volontärerna och verksamheten i Peru och Dagny Arbman för arbetet och verksamheten i Indien. Indiensektionen kom senare också att omfatta internationellt utvecklingsarbete i Bangladesh. År 1962 skickades de första volontärerna till Indien och arbetade då främst i stadsdelen Cherian Nagar i norra utkanten av Madras (idag Chennai). Mellan åren 1962 och 1977 var Dagny Arbman ordförande i Svalornas Indien-Bangladeshsektion. Under några år i början av 1970-talet representerade hon Indien i den då nystartade samordnande organisationen Emmaus International (EI). Dagny Arbman var aktiv i Svalorna Indien-Bangladeshsektionen som hedersordförande fram till sin död.

Under 1970-talet var Dagny Arbman också en av grundarna av Moder Teresas organisation Missionaries of Charity och arbetade aktivt i föreningen. Tillsammans med föreningen Svalorna mottog hon medalj från Albert Schweitzer-stiftelsen för sina humanitära insatser.

Dagny Arbman dog i Lund 1997.


Cecilia Jonsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Dagny Tullia Arbman, www.skbl.se/sv/artikel/DagnyArbman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Cecilia Jonsson), hämtad 2024-07-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Ljungh


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Tullia Julia Ljungh, född Centervall
 • Far: Erik Hjalmar Ljungh
 • Bror: Julius Erland Hjalmar Ljungh
fler ...


Utbildning

 • Universitet, : Fil.kand.examen
 • Lärarseminarium, : Textillärarexamen


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, textillärare, Handarbetets Vänner
 • Yrke: Lärare
 • Ideellt arbete: Svalorna, grundare, medlem
 • Yrke: Översättare


Kontakter

 • Vän: Abbé Pierre (egentligen Henri Grouès)
 • Kollega: Moder Teresa
 • Vän: Suzanne Sandberg


Organisationer

 • Malmö hemslöjd
  Medlem, styrelseledamot
 • Svalorna
  Grundare, medlem, ordförande i Svalornas Indien-Bangladeshsektion 1962-1977
 • Missionaries of Charity
  Grundare, medlem
 • Emmaus International (EI)
  Indiens representant i organisationen


Bostadsorter

 • Födelseort: Söderhamn
 • Söderhamn
 • Lund
 • Dödsort: Lund


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Jonsson, Cecilia, Pionjärvolontärerna: en internationell generation i en föränderlig tid, Makadam, Göteborg, 2015

 • Fahlbeck, Reinhold, ’Dödsfall: Hängiven hjälparbetare’, Dagens Nyheter, 1997-02-09Vidare referenser