Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Moström, Jenny

arkivarie och historiker vid Värmlandsarkiv

Has published (amongst others):
  • Dold kvinnohistoria: en skrift från Föreningsarkivet i Värmland 70 år (2019)

  • “Hemkonsulent Magda Svensson", i Bergslagshistoria Årgång/Årsbok 30 (2018)


Articles in SKBL: