Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Carlgren, Maria

filosofie doktor och vikarierande lektor i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet

Has published (amongst others):
  • Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse (2016)

  • "Från Derkert och duttografen till delaktighet. Konstfrämjandets konstpedagogik under 70 år", i Konstfrämjandet 70 år (2017)


Articles in SKBL: