Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Westberg, Johannes

professor i pedagogik vid Örebro universitet

Har bland annat publicerat:
  • Funding the Rise of Mass Schooling. The Social, Economic and Cultural History of School Finance in Sweden, 1840-1900 (2017)

  • Att bygga ett skolväsende. Folkskolans förutsättningar och framväxt 1840-1900 (2014)


Artiklar i SKBL: