Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ellen Catharina Moberg

1874-12-061955-07-20

Förskolepionjär, barnträdgårdsledare

Ellen Moberg var en av den svenska förskolans pionjärer, och hon var drivande i förskolefrågor såväl lokalt i Norrköping som nationellt, genom Svenska Fröbelförbundet.

Ellen Moberg föddes 1874 i Norrköping och växte upp under välbärgade förhållanden. Fadern var läkaren Wilhelm Moberg. Modern Sara Moberg var syster till företagsledarna Gustaf och Edward Ringborg som försörjde sig på handel riktad mot den växande svenska industrin. Ellen Moberg var syster till förskolepionjären Maria Moberg och professorn i österländska språk Axel Moberg. Ellen Moberg förblev ogift livet ut.

Om Ellen Mobergs utbildning är lite känt. Hon hävdade själv att sin enda utbildning hade hon fått av sin syster. Hennes fortbildning var dock omfattande, och hon besökte regelbundet barnavårdsanstalter, seminarier och kongresser i de nordiska länderna samt i Belgien, England, Schweiz och Tyskland.

Ellen Mobergs insatser på förskolans område inleddes år 1899, när hon tillsammans med sin syster inrättade en privat kindergarten (på svenska barnträdgård) i Norrköping avsedd för tiotalet barn. Som termen kindergarten antyder, var Ellen och Maria Moberg mycket influerade av den tyske pedagogen och filosofen Friedrich Fröbel. I kontrast till de samtida småbarnsskolorna, vilka förespråkade en skolliknande verksamhet, var barnträdgårdarna hemliknande institutioner som lade stor vikt vid uppfostran och aktiviteter som lek, rytmik och diverse sysselsättningar. En dag i systrarna Mobergs barnträdgård 1909 kunde exempelvis inkludera sång, flätning, figurläggning, sömnad, utklippning, pappersvikning, sagoläsning och frihandsteckning.

Arbetet med barnen i den privata barnträdgården gav mersmak och systrarna började fundera på att utvidga verksamheten till att även omfatta fattiga barn. Som en följd av detta öppnade de 1904 vad som beskrivits som Sveriges första folkbarnträdgård i en lokal i den Moberg-Eggerska flickskolan. För att stärka verksamhetens organisation bildade systrarna 1909 Fröbelföreningen i Norrköping, som hade det dubbla syftet att bedriva barnträdgårdsverksamhet och utbilda barnträdgårdsledarinnor vid Fröbelinstitutet som inrättades samma år.

Systrarna Ellen och Maria Mobergs respektive insatser är svåra att särskilja, eftersom de samarbetade mycket nära. I historieskrivningen framhålls hur de på olika sätt kompletterade varandra. Ellen Moberg beskrivs som den mer kritiskt lagda av de båda. I personteckningar har en större betoning lagts vid hennes organisatoriska intresse. Hon hade också flera viktiga uppdrag. När Svenska Fröbelförbundet grundades valdes hon till vice ordförande och året därefter övertog hon ordförandeskapet, en post som hon innehade under 25 år. Under perioden 1909–1939 var hon dessutom föreståndarinna för Fröbelföreningen i Norrköping. Som föreståndarinna organiserade hon många möten och föredrag och tog stort ansvar för den ekonomiska sidan av verksamheten.

Ellen Moberg var även ledamot av Norrköpings stadsfullmäktige 1919–1926. Hon avgick i protest mot nedskärningar i kommunalbidraget till Fröbelföreningen. År 1936 genomförde hon en utredning om Sveriges förskolor på Socialdepartementets uppdrag. Som belöning för sitt omfattande arbete fick hon, likt sin syster, utmärkelsen Illis quorum meruere labores av femte storleken. Hon tilldelades också Norrköpings stads förtjänstmedalj S:t Olofsmedaljen.

Ellen Moberg var berest och ägde tillsammans med sin syster ett brett socialt nätverk. De samarbetade med andra framträdande aktörer i den framväxande förskolesektorn, bland annat Disa Beijer och Anna Warburg, och andra socialt orienterade borgerliga kvinnor, till exempel Elsa Beskow och Alice Tegnér.

Ellen Moberg avled 1955 i Norrköping.


Johannes Westberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ellen Catharina Moberg, www.skbl.se/sv/artikel/EllenMoberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Johannes Westberg), hämtad 2024-07-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Sara Moberg, född Ringborg
 • Far: Wilhelm Moberg
 • Bror: Ludvig Moberg
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, : Studier av barnavårdsanstalter i England, Belgien, Schweiz, Tyskland och de nordiska länderna


Verksamhet

 • Yrke: Barnträdgårdsledare, medgrundare, privat kindergarten
 • Yrke: Barnträdgårdsledare, medgrundare, folkbarnträdgård
 • Yrke: Föreståndare för Fröbelföreningen
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Margareta Berger, brorsdotter
 • Vän: Disa Beijer
 • Kollega: Anna Warburg
fler ...


Organisationer

 • Fröbelföreningen i Norrköping
  Medgrundare, föreståndare, ekonomiskt ansvarig
 • Frisinnade folkpartiet (nuvarande Liberalerna)
  Medlem, ledamot, Norrköpings stadsfullmäktige 1919-1926
 • Svenska Fröbelförbundet
  Medlem, ordförande 1920-1944


Bostadsorter

 • Födelseort: Norrköping
 • Norrköping
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Arkiv
 • Fröbelföreningens i Norrköping arkiv, SE/E010/NSA/6506. Norrköpings stadsarkiv

Litteratur
 • Hatje, Ann-Katrin, Från treklang till triangeldrama: barnträdgården som ett kvinnligt samhällsprojekt under 1880–1940-talen, Historiska media, Lund, 1999

 • Westberg, Johannes, ’Konstruktionen av utbildningshistoriens hjältar: om systrarna Mobergs upphöjelse till pionjärer i den svenska förskolans historia', Förskolans aktörer: Stat, kår och individ i förskolans historia, 2011Vidare referenser

Litteratur