Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Larsson, Marianne

filosofie doktor i etnologi, intendent vid Avdelning Kulturhistoria, Stiftelsen Nordiska Museet

Har bland annat publicerat:
  • "Friluftsfotografen Gunnar Lundh. Spår av trettiotalets friluftsliv i fotografiska serier och biografiska berättelser", i Rig. Kulturhistorisk tidskrift 3–4/2020.


Artiklar i SKBL: