Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lange, Ulrich

professor i kulturvård vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Till minnet av det goda Sverige. Lantmätaren och arkitekten Jonas Sundahl i den svenska stormaktstidens yttersta utmark", i I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria. En vänbok till Birgitta Svensson (2015)


Artiklar i SKBL: