Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Henrietta (Henriette) Wilhelmina Sofia Sjöberg

1842-04-061915-02-06

Konstnär, illustratör, teckningslärare

Henriette Sjöberg var målare, grafiker och teckningslärare.

Henriette Sjöberg föddes i Linköping 1842 och växte upp i Stockholm. Vid 17 års ålder skrevs hon år 1859 in på Slöjdskolan, vilken året innan hade öppnats även för kvinnor. Där kom hon att studera under en tioårsperiod vid sidan om annan sysselsättning. Hon var framgångsrik och belönades med såväl en brons- som en silvermedalj för teckning och gravyr.

Henriette Sjöberg arbetade under studietiden och fram till 1875 som gravör hos litografiföretagen Karl Ström och Carl Gustaf Höglind. Hon kom där i kontakt med professor Bergianus, Nils Johan Andersson, för vilken hon började avbilda växter i akvarell under handledning av Anderssons hustru, konstnärinnan Anna Tigerhielm. Nils Johan Andersson anställde Henriette Sjöberg som illustratör hos Kungl. Landtbruksakademien, bland annat för att illustrera sjuka växter. Avbildningarna blev mycket instruktiva och kom att tryckas i akademiens publikationer och i Svenska trädgårdsföreningens tidskrift.

Mellan 1880 och 1896 kom Henriette Sjöberg att verka inom det stora projektet Svenska kulturväxter, som syftade till att utarbeta kunskap om de odlade växternas utseende för att bättre kunna beskriva dem samt ge praktiska råd om egenskaper och odlingsvärde. Målet var att framställa färgplanscher över alla svenska kulturväxter i ett stort bokverk som skulle omfatta cirka 600 planscher. Projektet kom aldrig att fullbordas utan lades ned när ännu 200 planscher saknades. Detta hörde samman med växtförädlingens snabba utveckling som omöjliggjorde en heltäckande översikt. Henriette Sjöbergs akvareller behandlar till stor del sädesslag men också potatis, betor, morötter, päron, plommon, krusbär, vinbär, jordgubbar, hallon med flera växter. Planscherna utfördes i akvarellteknik och ger intryck av vetenskaplig korrekthet i kombination med konstnärlig frihet. Växterna återgavs i sin helhet och med detaljer, och kunde komponeras till konstnärligt tilltalande motiv, bland annat med uppförstorade bladverk i bakgrunden, vilket gav motivet en tredimensionell karaktär. Akvarellerna uttrycker ett finstämt natursinne och en minutiös noggrannhet, vilket är signifikativt för Henriette Sjöbergs uttryck. De återfinns idag (2017) i Nordiska museets samlingar, även om ströexemplar också finns på andra håll.

Efter projektets nedläggning övergick Henriette Sjöberg till att utföra ett hundratal ”botaniska väggtavlor”, det vill säga skolplanscher för förlaget AB P.A. Norstedt & Söner. Hon fortsatte även som dokumentalist i Svenska trädgårdsföreningens projekt Svenska fruktsorter i färglagda afbildningar, utgivet 1899 till 1912 med två häften per år med vardera sex planscher. År 1912 utgavs allt i en större bok med beskrivningar och avbildningar av äpplen, päron, körsbär och plommon. Boken blev omtalad såväl i Sverige som internationellt och gjorde Henriette Sjöberg välkänd även utanför den botaniska vetenskapsvärlden.

År 1901 anställdes Henriette Sjöberg som ordinarie lärare i teckning och målning vid Kungl. Landtbruksakademiens trädgårdsskola på Experimentalfältet där hon kom att verka under resten av sitt liv. Vid de vetenskapliga försöksavdelningarna på Experimentalfältet arbetade på 1890-talet flera kvinnor: de båda kemisterna Märta Rubin från Stockholms högskola och Eva Nordenskiöld från Helsingfors universitet samt de icke akademiskt utbildade Henriette Sjöberg och Svea Knutson. Både Svea Knutson och Henriette Sjöberg verkade som dokumentalister i en tid då planscher och herbarier var vetenskapliga instrument och pedagogiska verktyg.

Henriette Sjöbergs insatser som dokumentalist har ännu idag betydelse. Utan dokumentation av exempelvis dåtidens potatissorter skulle dessa knölar idag vara glömda och okända till utseendet och dokumentationen utgör materialiserade minnen från dåtidens biologiska spetsforskning.

Henriette Sjöberg dog i Stockholm 1915. Hennes grav finns på Norra begravningsplatsen i Solna.


Ulrich Lange


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Henrietta (Henriette) Wilhelmina Sofia Sjöberg, www.skbl.se/sv/artikel/HenrietteSjoberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Ulrich Lange), hämtad 2024-05-27.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Helena Sofia Sjöberg, född Andersdotter
 • Far: Anders Gustaf Sjöberg
 • Bror: Edvard Hugo Ludvig Sjöberg


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konstnärlig utbildning, söndags- och aftonskolan, Svenska Slöjdföreningens skola


Verksamhet

 • Yrke: Litografisk gravör hos Karl Ström och Carl Gustaf Höglind
 • Yrke: Vetenskaplig illustratör, bl a Kungliga Landtbruksakademien, skolplanscher för AB P.A. Norstedt & Sönder
 • Yrke: Teckningslärare, Experimentalfältet, Kungliga Landtbruksakademien


Kontakter

 • Kollega: Karl Ström
 • Kollega: Carl Gustaf Höglind
 • Mentor: Anna Tigerhielm
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Linköping
 • Linköping
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Knutson, Anna, 'Henriette Sjöberg', Idun, 1902:17, S. 261-262 (Hämtad 2021-05-26)

 • Lindkvist, Julia & Werkmäster, Barbro (red.), Kvinnor i naturalhistorien: från 1600-talets samlare och illustratörer till modern vetenskap: utställning på Observatoriemuseet, Stockholm [12 september 1998-10 januari 1999], Centrum för vetenskapshistoria, Vetenskapsakad. i samarbete med Stockholm 98, Stockholm, 1998

 • Lange, Ulrich, Experimentalfältet: Kungl. Lantbruksakademiens experiment- och försöksverksamhet på Norra Djurgården i Stockholm 1816-1907, Swedish Univ. of Agricultural Sciences (Sveriges lantbruksuniv.), Diss. Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2000,Uppsala, 2000

 • Lange, Ulrich, 'Förtjänstfullt utfört av fröken Knutson: om kvinnliga naturvetenskapsmän under 1800-talet', Föremål för forskning : trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialets möjligheter., S. 121-126, 2005Vidare referenser