Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hössjer Sundman, Boel

forskare i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan

Har bland annat publicerat:
  • Föreställningar om Guds närvaro (2006)

  • Äntligen stod hon i predikstolen! (2008)


Artiklar i SKBL: