Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gefors, Agneta

länshemslöjdskonsulent, Kalmar läns hemslöjdsförening

Har bland annat publicerat:
  • "Valet", i KÖRVERK för 136 röster: texter från Kalmar län (2020)

  • "Gerda Brütte – en märkeskvinna inom hemslöjden", i Om fjorton kvinnor i Kalmar (1997)


Artiklar i SKBL: