Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Oda Sophia Ulrika Wilhelmina Berg

1853-07-011931-12-23

Hemslöjdspionjär

Oda Berg var från 1899 chef för Kalmar Slöjdmagasin som drevs av Hushållningssällskapet. Hon var en av hemslöjdens pionjärer och hävdade hemslöjdsvarans estetiska och kulturella värden.

Oda Berg föddes 1853 i prästgården i Broby, Skåne. Hennes far Christopher Olofsson Angeldorff var präst, hovpredikant och tidningsman. Modern Sophia Wahlbom från Kalmar dog i samband med förlossningen av dottern. Fadern gifte om sig två gånger och Oda Berg fick tre halvsyskon. Efter faderns död 1866 flyttade hon med sin halvsyster Sofia till sin morbror, häradshövdingen Fredrik Magnus Wahlbom i Växjö. Efter morbroderns död 1871 flyttade hon vidare till Ljungby strax söder om Kalmar. Oda Berg bodde då hos sin kusin och ingifta moster på Köhlby säteri. Två år senare flyttade hon till Kalmar, där hon ingick äktenskap med den 22 år äldre läroverksadjunkten Fabian Berg.

Fabian och Oda Berg fick dottern Ellen 1876 och så småningom sonen Bengt år 1885. Bengt Berg blev en känd fågelfotograf och införde kanadagåsen till Kalmar län. Redan 1897 avled maken och Oda Berg behövde skaffa sig en försörjning.

Hushållningssällskapet med sin permanenta exposition av slöjd i Kalmar hade beslutat att delta i den stora Stockholmsutställningen 1897. Oda Berg fick i uppdrag att vara prisdomare för spånad, vävnad och andra kvinnliga arbeten i den skol- och hemslöjdsutställning som anordnades i Kalmar samma år, för att välja lämpliga föremål inför Allmänna konst- och industriutställningen i Stockholm. Oda Berg lämnade själv in bidrag i slöjdtekniker som en annan jury bedömde i gruppen ”Andra alster av hemslöjd”. Hennes glödritade och målade arbeten var utförda på småslöjd som till exempel skedar från Torsås och Gullabo.

Kalmar Läns Södra Hushållningssällskap hade 1863–1899 en permanent utställning med hemslöjd i Kalmar vilket gör att den räknas som Sveriges äldsta hemslöjdsbutik. Omsättningen minskade på slutet, men man bestämde sig för att omorganisera och satsa på ett Slöjdmagasin med ny ledning. Änkefru Oda Berg utsågs till föreståndare och slöjdombud för en period av tre år från 1899. Slöjdmagasinets omsättning första året var 10 000 kronor vilket var mer än tre gånger så mycket som året innan. Omsättningen ökade i stort sett varje år vilket visar att Oda Berg var en mycket duglig affärsföreståndare. År 1917 var omsättning på Slöjdmagasinet drygt 61 000 kronor trots rådande kristid.

Oda Berg var en eldsjäl, energisk och rik på uppslag och kunde entusiasmera sin omgivning. Hon såg till att ta fram en ölandsdräkt till den hemslöjdsintresserade drottning Victoria i början på 1900-talet. Den var till viss del modebetonad med brett skärp och användes på Solliden, även av personal vilket gav många kvinnor sömnadsarbete.

Slöjdmagasinets grundtanke var att ställa ut och sälja slöjd i kommission med en avgift på 5 %. Mindre slöjd från fattiga kunde köpas in och för det fanns en årlig summa på 1 000 kronor. Hushållningssällskapets tillsynsman inkom 1903 med klagomål på att Slöjdmagasinet drevs som föreståndarens privata affär, slöjd köptes in utöver vad det fanns kontanta medel till och lönerna till slöjdarna hölls nere. Då brände det till för Oda Berg och hon inkom med en skrivelse där hon förklarade sig. Hon sa upp sig från den 1 januari 1904. Hushållningssällskapet annonserade efter en ny föreståndare för Slöjdmagasinet, och fem kvinnor inkom med ansökan. En av dem var Oda Berg och hon återfick platsen.

En stor kraftsamling gjordes på Norrköpingsutställningen 1906 då Finnsjö-Bankebergsbolaget monterade en hel villa som Slöjdmagasinet i Kalmar inredde med möbler, textilier och slöjd. Den grönskande omgivningen kring villan möjliggjorde exponeringen av trädgårdsmöbler som också levererades av Slöjdmagasinet. Förhoppningarna var att detta skulle ge slöjden ett uppsving utanför länet. Detta sätt att exponera slöjd i en hel inredning var Oda Bergs idé.

Oda Berg var initiativtagare till Södra Kalmar Läns hemslöjdsförening som bildades 1908. Den ideella hemslöjdsföreningens syfte var att förnya slöjden i Kalmar län med mönster och modeller med utgångspunkt från gammal slöjd och anordna kurser och utställningar. Ett årligt hemslöjdslotteri startades för att finansiera verksamheten vilket hemslöjdsföreningen kunde göra, men inte hushållningssällskapet enligt stadgarna. Modellerna var vinster de första åren, men efter några år övergick vinsterna till valfria slöjdalster i Slöjdmagasinet. De första tio lottserierna reserverades till drottning Victoria så länge hon levde. I samband med den nya hemslöjdsföreningen anställdes Gerda Brütte som biträde för att ta hand om lotteriet. Från 1921 efterträdde hon Oda Berg på tjänsten som föreståndare.

Hemslöjden i Kalmar öppnade en provvävningsanstalt 1910 ledd av vävlärarinnan Anna Stenros. Där kopierades gamla mönster och skapades nya på den gamla textiltraditionens grund. På anstalten bedrevs även undervisning för vävintresserade elever. Hemslöjdsföreningen anordnade även kurser i andra slöjdtekniker – växtfärgning, flätning som avslut på vävar, korgflätning och halmflätning med mera – för att öka möjligheterna för människor att helt eller delvis försörja sig på slöjd.

Oda Berg var känd inte bara i Kalmar län utan även i övriga Sverige i samband med otaliga utställningar och genom sin medverkan i bildandet av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund 1912. Den appell som hade skickats ut innan bildandet var undertecknad av initiativtagaren Stina Rodenstam, Oda Berg, Emma Zorn och dåvarande landshövdingskan i Kalmar Elisabeth Cederkrantz.

År 1912 uppmanade Oda Berg ölänningarna att leta i sina gömmor efter gamla stickade plagg för att ta upp äldre mönster som kunde sättas i produktion. Genom ombud i socknarna skedde många inventeringar av gammal slöjd i Kalmar län. Ibland gjordes inköp till uppbyggandet av ett arkiv av mönster för framtida utveckling. Inventeringarna ledde till utställningar som lyfte fram slöjden. På utställningen i Borgholm 1913 lyftes den gamla öländska slöjden fram, både trä och textil, och Oda Berg medverkade till bildandet av Ölands Kulturminnesförening året därpå. I samband med utställningar delades både medaljer och penninggåvor ut som erkännande till duktiga slöjdare.

Oda Berg höll många föredrag om slöjd och visade då skioptikonbilder för att inspirera och entusiasmera åhörarna till att ta vara på gammal slöjd och själva slöjda. Hennes organisationsförmåga var vida känd och år 1913 tilldelades hon den kungliga medaljen Illis quorum som ett bevis på hennes duglighet. År 1920 fick hon även ta emot Hushållningssällskapets mindre guldmedalj.

Oda Berg var starkt engagerad i den Baltiska utställningen i Malmö 1914. Hemslöjdsföreningen hade där inrett en hel fiskarstuga från Öland med långsoffa, gåsabänk med tallrikshylla, gångmattor i drällmönster och en kopia av en öländsk slitrya, ursprungligen använd som täcke men här placerad som matta. Utöver det visades ett rum med bland annat herrgårdsmöbler i björk vilket inspirerade Selma Lagerlöf att beställa möbler både till Mårbacka och till hemmet i Falun.

I samband med att Hushållningssällskapet överlät Slöjdmagasinet till hemslöjdsföreningen 1921 valde Oda Berg att gå i pension. Hon stannade dock kvar ytterligare ett år för att ta hand om hemslöjdsföreningens ideella del med lotteri, nya mönster och modeller med mera. Oda Berg medverkade också till att Hemslöjdsförbundet i Sverige bildades 1928 för att idka gemensam försäljning i Stockholm för de lokala hemslöjdsföreningarna.

Oda Berg avled 1931 i Kalmar, och ligger begravd på Tegnérkyrkogården i Växjö bredvid sin make.


Agneta Gefors


Publicerat 2020-11-26Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Oda Sophia Ulrika Wilhelmina Berg, www.skbl.se/sv/artikel/OdaBerg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Agneta Gefors), hämtad 2024-07-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Angeldorff


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Sophia Ulrica Angeldorff, född Wahlbom
 • Far: Christopher Olofsson Angeldorff
 • Bror: Olof Magnus Wilhelm Bero Angeldorff
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Slöjdombud, föreståndare, Kalmar Slöjdmagasin
 • Ideellt arbete: Ansvarig, Södra Kalmar läns Hemslöjdsförening


Kontakter

 • Vän: Victoria, drottning
 • Kollega: Axel, kallad Döderhultarn, Petersson
 • Kollega: Lilli Zickerman
fler ...


Organisationer

 • Södra Kalmar Läns Hemslöjdsförening
  Grundare, styrelseledamot, kassör
 • Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR)
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Östra Göinge
 • Östra Göinge
 • Växjö
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Nyttoslöjd och konsthantverk kring Kalmarsund: en historik över Södra Kalmar läns hemslöjdsförening, Fören., Kalmar, 1970

 • Wickbom, Ulf, Idén som slog rot: jubileumsbok : Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge 1811-2011, Hushållningssällskapet, Kalmar, Kalmar, 2011

Opublicerad källa
 • Släktingen och släktforskaren Ted Rosvall, FalköpingVidare referenser

Litteratur
 • Ahlmér, Klaes & Berg, Oda, Om fisk, [Dillbergska bokh.], Kalmar, 1926Oda Berg. Fotograf Henry B Goodwin, 1923. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Oda Berg. Fotograf Henry B Goodwin, 1923. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Hemslöjd Pionjärer