Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Cederbom, Charlotte

filosofie doktor i historia, Helsingfors universitet

Har bland annat publicerat:
  • Married Women in Legal Practice: Agency and Norms in the Swedish Realm 1350-1450 (2019)


Artiklar i SKBL: