Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Cecilia Ulfsdotter

Ca 13371399-03-12

Frälsekvinna, donator, omnämnd i Birgittalegenden

Cecilia Ulfsdotter var en framstående frälsekvinna.

Cecilia Ulfsdotter var dotter till heliga Birgitta och riddaren och tillika lagmannen Ulf Gudmarsson av Ulvåsa-ätten. Hennes födelseår är okänt, men det måste ha varit före år 1341 då hennes syster Märta senast var gift. Cecilia Ulfsdotter omnämns i en krönika nedskriven av Vadstena klosters abbedissa Märta Clausdotter, men också i Diarium Wazstenense, där hennes födelse beskrivs. Berättelserna om de gudomliga järtecken som omgav Cecilia Ulfsdotter i samband med födelsen torde ha skapat stora förväntningar på den unga flickan.

Cecilia Ulfsdotter sattes i unga år i Skänninges nunnekloster, men enligt Märta Clausdotters krönika var det motvilligt. Händelsen omnämns också i en av Birgittas uppenbarelser, där Jesus ska ha talat om Cecilia Ulfsdotters väl och framtid i form av frågor om äktenskap. Det är inte känt under vilka omständigheter hon kom att lämna nunneklostret, men det anses att hennes bror Karl Ulfsson var den som som tog ut henne. I Revelaciones säger Jesus till Birgitta att Herren förvisso sagt att jungfrudomen är högst och änglalik, men den är vanskapt om ”vilians jomfrudombir” inte är med ”kötsins jomfrudom” och då är det hellre att föredra en ”ödhmiuk gift qvinna”.

Cecilia Ulfsdotter gifte sig med Lars Sonesson (Örnsparre) av Ådö, som enligt Märta Clausdotters krönika var mästare i läkekonst. Giftermålet hade inget stöd bland vänner och släktingar. Äktenskapet bar frukt. Krönikan uppger tre barn, men bara Birgitta (som blev syster i Vadstena kloster och ska ha varit en mycket gudalik människa) och Katarina (som gifte sig med Sten Stensson (Bielke)) nämns vid namn.

Lars Sonesson dog senast 1377, då Cecilia Ulfsdotter som hans änka ingick en förlikning, men sannolikt var han död redan år 1375. Det året sigillerade Bengt Filipsson, Cecilia Ulfsdotters följande make ett brev tillsammans med henne och hennes syster vilket indikerar att Cecilia Ulfsdotter redan då var omgift. Bengt Filipsson (tillbakaseende ulv) blev riddare någon gång mellan 1346–1349, riksråd senast 1361 och var häradshövding i flera olika härader. Cecilia Ulfsdotter var hans tredje hustru, och han torde ha varit betydligt äldre än henne. De fick inga gemensamma barn.

Genom mycket betydande jorddonationer, bland annat sätesgården Ådö som hon fått i morgongåva, stödde Cecilia Ulfsdotter det nya klostret som modern hade grundat i Vadstena, och i likhet med sina syskon var hon dedikerad klostrets välgång. Hennes ekonomiska bidrag till klostret var så stora att det noterades i Margareta Clausdotters krönika, där krönikan påpekar att Cecilia Ulfsdotter gav ”mykyt godz”. När hon för andra gången blev änka, någon gång mellan 1381 och 1382, flyttade hon till Vadstena kloster och ”när hon haffde ärleka oc wäl leffwat kallade Gudh hänne aff wärldenne”.

Cecilia dog den 12 mars år 1399 och begravdes i klostret nära sin bror Birger.


Charlotte Cederbom


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Cecilia Ulfsdotter, www.skbl.se/sv/artikel/CeciliaUlfsdotter0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Charlotte Cederbom), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Ulvsdotter
  Övrigt: av Ulvåsa-ätten


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Birgitta Birgersdotter
 • Far: Ulf Gudmarsson
 • Bror: Gudmar Ulfsson
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Nunna, Skänninge nunnekloster
 • Ideellt arbete: Donator, olika kloster, främst Vadstena


Organisationer

 • Birgittinorden, Den allra heligaste Frälsarens orden (Ordo Sanctissimi Salvatoris)


Bostadsorter

 • Födelseort: Motala
 • Skänninge
 • Helgesta
fler ...


Källor