Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Bolinder, Gunilla

legitimerad läkare, legitimerad tandläkare och docent, Karolinska Institutet

Har bland annat publicerat:
  • "Erfarenheter av en 'ny' influensas förlopp i Sverige 1890", i Läkartidningen 48/2009


Artiklar i SKBL: