Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Barbro Gunilla Myrberg

1932-10-052017-02-06

Vetenskapsjournalist, författare, pionjär

Gunilla Myrberg var vetenskapsjournalist, författare och pionjär inom området kvinnors hälsa, vilket hon bland annat rapporterade om i det populära radioprogrammet Kropp & Själ.

Gunilla Myrberg föddes i Stockholm 1932. Hennes far var direktör Gustaf Bruno och hennes mor Barbro Bengtsson. Modern blev änka vid faderns hastiga bortgång 1943, då Gunilla Myrberg bara var elva år och hennes bror fyra år. Modern gifte om sig och barnen adopterades av styvfadern. Gunilla Myrberg fick ytterligare två halvsyskon.

Familjen arrenderade Helgesta och Skåra gård nära Nyköping och Gunilla Myrberg fick flytta från skolan på Östermalm i Stockholm till en liten landsbygdsskola. Hon vantrivdes men träffade lyckligtvis klasskamraten Kajsa Wilhelmsson, en vänskap som skulle vara hela livet. De blev båda journalister. Gunilla Myrberg var duktig i skolan, och för hennes bröder var det självklart att utbilda sig vidare inom akademien medan det förväntades att Gunilla Myrberg skulle gifta sig och bilda familj. Gunilla Myrberg ville emellertid inte hamna i den utstakade rollen som maka och mor utan sökte en egen yrkesidentitet. Hon flyttade tillbaka till Stockholm och inackorderades hos moster Juttan för att ta realexamen i Whitlockska samskolan. Därefter utbildade hos sig till sekreterare vid Frans Schartaus Handelsinstitut.

Gunilla Myrberg träffade sin blivande make Martin Myrberg, som var socionom. De gifte sig 1952 och fick tillsammans fyra barn. Hon började arbeta på Åhlén & Åkerlund vid 23 års ålder, och från 1955 arbetade hon som frilansjournalist inom dags- och veckopress, radio och TV. Hon hade olika uppgifter inom Sveriges Radio, tills hon 1975 blev nyhetsreporter vid Ekoredaktionen med fokus på medicinsk vetenskap. Allmänheten efterfrågade då som nu mer lättillgänglig nyhetsrapportering och Gunilla Myrberg lyckades genom sina reportage överbrygga avståndet mellan forskarna och allmänheten.

Gunilla Myrberg hade ett stort samhällsengagemang och tog intryck både av politiska aktiviteter som FNL-rörelsen och Chilekommittén, men stred också för krav på giftfri mat, eller att rädda igelkottarna på Gotland. Hennes anställning hos Sveriges Radio krävde objektivitet och hennes aktivistiska engagemang fick inte inverka på hennes roll som journalist. Mindre risk för politiska synpunkter innebar hennes engagemang i A Non Smoking Generation, där hon tidigt var framsynt om tobakens oerhörda roll för sjukdom och dödlighet i landet. I arbetet mot tobaksrökning deltog Gunilla Myrberg under åren 1993–1995 i ett av dåvarande Folkhälsoinstitutets (nuvarande Folkhälsomyndigheten) riksomfattande utbildningsprojekt kallat Rökfri graviditet. Hela mödrahälsovården i Sverige utbildades i rökavvänjning, där Gunilla Myrberg med humor och engagemang om kvinnors livsvillkor fick stor uppskattning och framför allt goda resultat med allt färre gravida som rökte.

Gunilla Myrberg var ofta snabb med att presentera ny kunskap på flera medicinska forskningsfält. Hon värjde sig inte för att tydliggöra viktiga insatser inom traditionellt mindre uppmärksammade områden som exempelvis forskning om äldre, menopaus eller tobaksprevention. Hennes enträgna arbete inom bland annat menopausområdet ledde till att tvärvetenskaplig forskning påbörjades om denna del av kvinnors liv. Kvinnors hälsa blev ett allt viktigare vetenskapsfält, då nya kunskaper nåddes om hur kvinnor medicinskt, biologiskt och psykologiskt skiljer sig från män, vilket påverkar forskningsresultat, prevention och behandling. Hon månade om att rapportera om dolda, icke glamorösa sjukdomar och symptom, som yrsel, ledvärk, inkontinens och annat som ingen beskrev, men många led av. Hon engagerade sig i kvinnofrågor och bevakade att forskningsstudier på kvinnor gavs samma intresse i media som studier på män. Gunilla Myrberg tog upp dessa ämnen i sina program, i böcker och föreläsningar. Under 1980-talet arrangerade hon tillsammans med Maj Fant och Kerstin Franzén de mycket uppskattade Kvinnor över 40-lägren på Gotland.

Demensforskning var ytterligare ett område som Gunilla Myrberg ägnade sig åt i sitt journalistiska arbete. Hon förmedlade med stort engagemang såväl de senaste molekylärbiologiska och genetiska forskningsresultaten som utvecklingen av det terapeutiska patientnära arbetet inom området. Det ledde till att Alzheimerföreningen i Sverige bildades 1985 och där blev hon hedersmedlem. Drottning Silvia, som är engagerad i dessa frågor, uppmärksammade Gunilla Myrbergs goda förmåga att förmedla ämnet och förordade hennes deltagande i evenemang vid Stiftelsen Silviahemmet, en vård- och undervisningsenhet för demenssjukdomar.

Gunilla Myrberg hade ett stort engagemang för etikfrågor och i sin forskningsrapportering markerade hon alltid den etiska dimensionen av det hon förmedlat. Hennes kunskap om och engagemang i dessa frågor ledde till inval som medlem i ett flertal organisationer som exempelvis Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, Karolinska Institutets etikråd och Etiska gruppen för cancergenetisk rådgivning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Gunilla Myrberg gick i pension 1997, varefter var hon var aktiv som frilansjournalist vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion och där gjorde cirka 40 program av Vetandets värld. Hon bedrev en omfattande föreläsningsverksamhet och skrev under dryga 20 år böcker, dels på temat kvinnohälsa, dels om cancer, demens och etik. Hennes journalistik belönades med förnämliga priser vid flera tillfällen. För sina mångåriga insatser att göra vetenskapliga data lättillgängliga och öka kunskaperna om vanliga, men ofta långvariga besvär, utsågs hon år 2000 till årets folkbildare av föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF). Vid tiden för sin pensionering utnämndes hon 2001 till medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet och tilldelades professors namn, samt Hans Majestät Konungens medalj, i guld av åttonde storleken i högblått band.

Med språklig skärpa, saklighet, känsla för vetenskaplig nyhetsvärdering, stort personligt engagemang och en uttalad känsla för etiska värden, gjorde Gunilla Myrberg en betydelsefull insats för att stärka länken mellan universitet och samhälle. Ihärdigt drev hon den vetenskapliga arenan att öppna ögonen för vikten av forskning om kvinnors hälsa.

Gunilla Myrberg avled 2017 och hon är begravd på Galärvarvskyrkogården i Stockholm.


Gunilla Bolinder


Publicerat 2020-10-09Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Barbro Gunilla Myrberg, www.skbl.se/sv/artikel/BarbroGunillaMyrberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Gunilla Bolinder), hämtad 2024-06-22.
Övriga namn

  Flicknamn: Bruno
  Adoptivnamn: Nordblom
  Smeknamn: Myran


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Barbro Bengtsson
 • Far: Gustaf Ferdinand Bruno
 • Bror: Per Ulf, kallad Pelle, Bruno, senare Nordblom
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Sekreterarutbildning, Frans Schartaus Handelsinstitut


Verksamhet

 • Yrke: Journalist, frilans, bl a Femina, Vi, Kvällsöppet, Familjespegeln, TV2:s barnredaktion
 • Yrke: Journalist, Sveriges Radio, bl a Ekots medicinreporter 1979–1987
 • Yrke: Redaktör, Kropp och Själ i Sveriges Radio
fler ...


Kontakter

 • Vän: Kajsa Wilhelmsson
 • Kollega: Lena Andersson
 • Kollega: Maj Fant
 • Kollega: Kerstin Franzén


Organisationer

 • A Non Smoking Generation
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Upplands Väsby
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Intervjuer med anhöriga och kollegorVidare referenser

Litteratur
 • Helmersson, Stina, 'Kvinnor över 40: Sköt om er - bli bättre kämpar', Hertha, 1984:2, s. 10-11

 • Lindkvist, Rune, 'En medicine morsa', Folkvett, 2001:2, s. 49-51

 • Lundström, Ulla, '"Tiden verkade för mig"', Journalisten. Svenska journalistförbundets tidning, 2001:16, s. 27-28

 • Manners Stålhammar, Birgitta, 'Kvinnor: njut av livets höjdpunkt!', Hälsa, 1990:4, s. 27-29, 31-32

 • Myrberg, Gunilla, 'Mammografi räddar liv', Hertha, 1986:2, s. 14-15

 • Myrberg, Gunilla, 'Rökning: en kvinnofråga?', Arbetsterapeuten, 1988:8, s. 18-19

 • Stendahl, Christina, 'Hjälper det att ge oss hormoner?', Kvinna nu, 1989:9, s. 44-46

 • Tiwe, Eva, '"Ett liv fyllt av måsten"', Rädda livet, 2002:2, s. 22-24