Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Kristina Märta Aurora Stenbeck

1895-07-011977-02-08

Rikslottachef

Märta Stenbeck var en framstående person inom den svenska lottarörelsen, inte minst som rikslottachef.

Märta Stenbeck föddes i Stockholm 1895 som första barnet till Ebba och Henning Kinberg. Hon gifte sig 1915 med Nils Stenbeck och tillsammans fick de tre barn: Ingrid, Hjalmar och Henning.

Märta Stenbeck blev lotta 1928. När familjen i slutet av 1930-talet flyttade till Östersund sökte sig Märta Stenbeck till lottaarbetet där. Mellan 1941 och 1945 var hon ordförande för Jämtlands lottaförbund. När flyttlasset 1945 gick tillbaka till Stockholm utsågs hon att efterträda Maja Schmidt på posten som rikslottachef.

Till en av Märta Stenbecks huvuduppgifter under den första tiden som rikslottachef hörde att övertyga medlemmarna, och allmänheten, om att lottorna fortfarande behövdes. Under beredskapsåren hade lottarörelsen växt sig till en av Sveriges största kvinnoorganisationer med medlemstal över 110 000. Andra världskrigets slut innebar dock inte att krigsmaktens behov av försvarsfrivilliga kvinnor upphörde. I syfte att förhindra stora medlemstapp fick därför Märta Stenbeck lägga mycket av sin tid på att informera om lottornas fortsatta funktioner inom det militära försvaret.

Med Märta Stenbeck vid rodret satsade lottarörelsen också på en utvidgning och vidareutveckling av lottornas utbildningsverksamhet. Bland annat uppmanades lottakårerna att söka samarbeten med lokala bildningsorganisationer och på riksplanet bildades Sveriges lottakårers studieförbund med Märta Stenbeck som ordförande. Det skapades även en kursgård för lottor på Älvkarleö i Uppland, dit organisationens centrala kurser förlades.

Lottornas humanitära verksamhet låg Märta Stenbeck varmt om hjärtat och hon verkade för att öka och bredda denna. I lottarörelsens egen historieskrivning har hennes ledningsperiod beskrivits som ”den humanitära epoken”. Detta var dock en utveckling som stötte på visst motstånd. Märta Stenbecks förslag om att skapa humanitära sektioner i kårerna röstades till exempel ner med hänvisning till att de militära uppgifterna måste vara i centrum för lottornas verksamhet.

Efter 14 år som rikslottachef valde Märta Stenbeck år 1959 att lämna posten. Hon efterträddes av Ingrid Norlander.

Märta Stenbeck avled år 1977. Hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Fia Sundevall


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Kristina Märta Aurora Stenbeck, www.skbl.se/sv/artikel/MartaStenbeck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fia Sundevall), hämtad 2024-04-17.
Övriga namn

  Flicknamn: Kinberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Ebba Kinberg, född Kiellander
 • Far: Arvid Gustaf Henning Kinberg
 • Bror: Hjalmar Ludvig Henningsson Kinberg
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Stockholm


Verksamhet

 • Yrke: Rikslottachef


Kontakter

 • Släkting: Hjalmar Kinberg, farfar
 • Släkting: Hilding Kinberg, farbror
 • Kollega: Tyra Wadner
fler ...


Organisationer

 • Stockholms Landstormskvinnor
  Styrelseledamot
 • Jämtlands lottaförbund
  Ordförande
 • Lottakårsrådet
  Ledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Prizes/awardsKällor

Uppslagsverk
Litteratur
 • Brück, Maria, 'Den svenska lottarörelsen', Lottorna i samhällets tjänst / utg. av Riksförbundet Sveriges lottakårer, Militärhistoriska förl., Stockholm, 1984

 • 'Hem och skola önska samråda i riksförbundet', Dagens Nyheter, S. A10, 1931-05-19

 • Henricson, Christina & Törnquist, Leif, 'Humanitär hjälp i krigets spår', Lottorna i samhällets tjänst / utg. av Riksförbundet Sveriges lottakårer, Militärhistoriska förl., Stockholm, 1984

 • 'Jag hoppas att rörelsen skall behålla bredden: intervju med nya lottachefen', Svenska Dagbladet, S. 10, 1945-06-06

 • ‘Kommendör’, Dagens Nyheter, S. A21, 1947-03-30

 • Larsén, Sigrid, 'Ledarskapsutbildning och funktionärsutbildning', Lottorna i samhällets tjänst / utg. av Riksförbundet Sveriges lottakårer, Militärhistoriska förl., Stockholm, 1984

 • ‘Märta Stenbäck’, Lottanytt, 1974:3, S. 5, 1974

 • ‘Märta Stenbäck [Nekrolog]’, Svenska Dagbladet, S. 13, 1977-02-16

 • ‘Märta Stenbäck död’, Dagens Nyheter, S. 26, 1977-02-16

 • Sundevall, Fia, Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989, Makadam, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2011,Stockholm, 2011Vidare referenser

Litteratur
 • Riksförbundet Sveriges lottakårer, Lottorna i samhällets tjänst, Militärhistoriska förl., Stockholm, 1984