Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Zetterqvist

1892-01-281959-10-23

Agronom, pionjär

Karin Zetterqvist var den första kvinnliga eleven vid Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut och Sveriges första kvinnliga agronom.

Karin Zetterqvist föddes 1892 i Oskarshamn och växte upp med sina föräldrar Edvard Zetterqvist, filosofie doktor och lektor i historia och Elise Zetterqvist, född Lundell, samt två syskon. När fadern Edvard Zetterqvist blev lektor i historia i Växjö flyttade familjen dit. Modern Elise Zetterqvist hade växt upp på Hårstorps gård i Kläckeberga församling (nuvarande Förlösa-Kläckeberga församling) utanför Kalmar. Här tillbringade Karin Zetterqvist alla sina somrar och hennes intresse för lantbruk väcktes tidigt. År 1910 påbörjade hon som första kvinna sina studier vid Alnarps lantbruks- och mejeriinstitut (nuvarande Sveriges lantbruksuniversitet, SLU) och hon avlade sin examen 1912, samma år som agronomtiteln blev officiell. Från 1914 och fram till sin död 1959 brukade Karin Zetterqvist släktgården Hårstorp.

År 1914 utbildade Karin Zetterqvist sig till hushållslärare vid dåvarande Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Skolan hade grundats 1895 av Karin Zetterqvists morbror Johan August Lundell tillsammans med Ida Norrby. Samtidigt med studierna bedrev hon jordbruk på släktgården Hårstorp. Den hade under lång tid bestått av två gårdar: Hårstorp 11 och 12. Från 1914 brukade Karin Zetterqvist båda gårdarna och var ägare till den mindre. Tio år senare blev hon även ägare till den större gården som hennes morfar köpt på 1830-talet. Under 1940-talet minskade emellertid den brukbara arealen eftersom Kalmar flygflottilj, F12, tog en del av gårdens areal i besittning.

Karin Zetterqvist hade ett stort hästintresse, men hon var också öppen för det nya och köpte traktor tidigt. Hon var välkänd i trakten och kallades ”fröken på Hårstorp”. Folk vände sig om när hon körde in till Kalmar med fullastad vagn dragen av två ljusa skimlar, och med två schäferhundar som sällskap på kuskbocken. För varmblodet Sussi tilldelades hon Kalmar läns södra Hushållningssällskaps avelspris 1938. Hon engagerade sig också i kommunalpolitiken, där hon var ordförande i barnavårdsnämnden och vice ordförande i fattigvårdsstyrelsen.

Karin Zetterqvist avled 1959 i en ålder av 67 år. Under sina sista år var hon märkt av reumatism. Hennes yngre syster Brita, som utbildat sig till lanthushållslärare, ärvde gården och brukade den till sin död 1983. Brita Zetterqvist testamenterade gården till Inga Andersson, även hon lanthushållslärare. Hon hade kommit till gården redan 1956, då som praktikant i köket och hade nära kontakt med Brita Zetterqvist under åren. Inga Andersson bosatte sig på gården på 1980-talet och lät arrendera ut marken.


Boel Sandskär
Göran Kritz


Publicerat 2021-01-28Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Zetterqvist, www.skbl.se/sv/artikel/KarinZetterqvist, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Boel Sandskär, Göran Kritz), hämtad 2024-07-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Elise Zetterqvist, född Lundell
 • Far: Edvard Alexander Zetterqvist
 • Bror: Gunnar Olof Zetterqvist
 • Fostersyster: Brita Maria Zetterqvist


Utbildning

 • Läroverk, Växjö: Studentexamen
 • Yrkesutbildning, Uppsala: Skolkökslärarutbildning, Fackskolan för huslig ekonomi


Verksamhet

 • Yrke: Lantbrukare, Hårstorps gård
 • Ideellt arbete: Ordförande, Kläckeberga sockens barnavårdsnämnd, samt vice ordförande, fattigvårdsstyrelsen


Kontakter

 • Vän: Inga Andersson


Bostadsorter

 • Födelseort: Oskarshamn
 • Oskarshamn
 • Växjö
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Opublicerad källa
 • Intervju med Inga Andersson, Hårstorps gård, Kläckeberga

Uppslagsverk
 • Andersson, Sigfrid (red.), Alnarps matrikel: matrikel över lärare och elever i agronom-och konsulentkurserna vid Alnarp 1862-1933, Alnarps elevkår, Alnarp, 1935

Litteratur
 • Nilsson-Leissner, Torsten & Westerberg, John O. (red.), Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut: ett minnesverk, Bokförl. Antiqua, Göteborg, 1954Vidare referenser

Litteratur
 • 'Karin den första: Karin Zetterqvist, vår första kvinnliga agronom', Idun, 1942:7, s. 13Karin Zetterqvist. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Karin Zetterqvist. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Agronomer Pionjärer