Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karin Maria Viktoria Lovisa Sommar Elmér

1884-01-241956-01-20

Författare, rösträttskvinna, människorättsaktivist

Karin Sommar Elmér var författare och rösträttsaktivist. Hon vigde sitt liv åt att kämpa för mänskliga rättigheter och rättvisa villkor.

Karin Sommar Elmér föddes i Kungälv den 24 januari 1884. Hon växte upp i Uddevalla. Hennes far Carl Birger Sommar var löjtnant och förvaltare av landstormsförråden i Göteborg. Efter karriären i militären arbetade han som kamrer på Uddevalla teater. Karin Sommar Elmérs mor Mathilda Welle var intresserad av humaniora och engagerad i frågor som berörde kvinnors och barns rättigheter. I huset där Karin Sommar Elmér växte upp fanns också Uddevallas teater. Teatersällskapen anlände och de väckte uppmärksamhet. Karin Sommar Elmér brukade gömma sig i kulisserna för att tjuvkika på de olika föreställningarna.

I början av 1900-talet gifte sig Karin Sommar Elmér med militären Niklas August Elmér. Han var förrådsförrättare och sergeant vid Bohusläns regemente och blev sedan drätseldirektör i Uddevalla. Tillsammans fick de två döttrar, Brita Elmér, gift von Post, och Majken Elmér, gift Mellin.

När den lokala Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) startades i Uddevalla 1905, fick Karin Sommar Elmér en plats i styrelsen och hade genom åren olika positioner. Hon var först kassör, sedan sekreterare för att slutligen bli ordförande och centralstyrelsemedlem.

Karin Sommar Elmér skrev artiklar och noveller som ville belysa kvinnosaksfrågor redan i slutet av 1800-talet. Hennes första artikel om kvinnans rösträtt publicerades 1908. Före och under sitt engagemang i FKPR hade Karin Sommar Elmér även en plats i styrelsen för Vita Bandet i Uddevalla. Föreningen gjorde många aktioner för att skapa bättre förutsättningar för kvinnor och barn. Karin Sommar Elmér var också med i det verkställande utskottet i Frisinnade Kvinnors Riksförbund där hon tillsammans med sina vänner Valborg Torburn och Elin Sundberg arbetade på bred front för kvinnors rättigheter. Dessutom var Karin Sommar Elmér med i fattigvårdsstyrelsen i närmare 30 år, hon var styrelsemedlem i Max Albin Dahlgrens barnhem för flickor, medlem i Uddevallas Namnberedningskommitté, kassaförvaltare i Uddevallas Konstförening och styrelsemedlem i Uddevalla Humanistiska Förbund.

Karin Sommar Elmérs författarskap kom igång på riktigt under tidigt 1920-tal och många tidskrifter publicerade hennes noveller, dikter och artiklar. År 1940 blev hon medlem i skriftställarförbundet och började arbeta för tidskriften De frisinnade: organ för Frisinnade landsföreningen. Karin Sommar Elmér brevväxlade och umgicks med många författare, bland annat var hon nära vän med Fredrik Nycander, Gund von Numers-Snellman och Moa Martinson. Vänskapen med Moa Martinson byggde på ett utbyte av litterära planer och med- och motgångar. De fann tröst och stöttning hos varandra.

Förutom sitt stora engagemang i olika föreningar, hjälporganisationer och publiceringen av artiklar och noveller hjälpte Karin Sommar Elmér människor som hade det svårt. Under andra världskriget engagerade hon sig för finska flyktingbarn och försökte se till så barnen fick den hjälp hon ansåg att alla barn skulle ha rätt till. Karin Sommar Elmér bistod över 200 barn från olika delar av Europa. Den 24 maj 1949 tilldelades hon i Finland Svenska Röda Korsets silvermedalj för sina insatser och förtjänster under andra världskriget.

Karin Sommar Elmér avled den 20 januari 1956 och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Jienny Gillerstedt


Publicerat 2021-03-18Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Karin Maria Viktoria Lovisa Sommar Elmér, www.skbl.se/sv/artikel/KarinSommarElmer, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Jienny Gillerstedt), hämtad 2024-07-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Sommar


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Lovisa Arnoldina Mathilda Sommar, född Welle
 • Far: Carl Birger Sommar
 • Make: Niklas August, kallad Nils, Elmér
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Författare
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Max Albin Dahlgrens barnhem för flickor, Uddevalla fattigvårdsstyrelse m fl
 • Ideellt arbete: Ledamot, Uddevallas Namnberedningskommitté


Kontakter

 • Vän: Moa Martinson
 • Vän: Elin Sundberg
 • Vän: Valborg Thorburn
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Kassör, sekreterare, ordförande
 • Vita Bandet
  Styrelseledamot, Uddevallaföreningen
 • Frisinnade Kvinnors Riksförbund (FKR)
  Ledamot, verkställande utskottet
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Kungälv
 • Uddevalla
 • Stockholm
 • Dödsort: Uddevalla


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk
Litteratur
Opublicerad källa
 • Henriksson, Barbro, Vår fantasifulla mormor Karin Elmér, 2020Vidare referenserKarin Sommar Elmér. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Karin Sommar Elmér. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1900-talet Författare Mänskliga rättigheter Rösträtt Social verksamhet