Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Julia Charlotta Henrika von Bahr

1866-01-281942-09-05

Lärare, sanatoriegrundare, byggherre

Julia von Bahr var lärare och läroboksförfattare. Hon grundade också ett av Sverige första privata sanatorium för vård av tuberkulossjuka.

Julia von Bahr föddes 1866 i Forssa socken, Södermanland, som dotter till assuransdirektören och kaptenen Otto von Bahr och Charlotta Boström. Hon var tredje barnet i en syskonskara om tio. Bland syskonen fanns gymnastikdirektören Louise von Bahr och Anna von Bahr som var gift med redaktören och politikern Henrik Hedlund. Syskonen var även kusin till fysikern Eva von Bahr-Bergius som blev Sveriges första kvinnliga docent i fysik.

Julia von Bahr tog studenten vid Lyceum för flickor i Stockholm 1887 och studerade språk i England 1891–1892. Under åren 1887–1891 var hon verksam som privatlärare. Därefter följde en längre period då hon var anställd som lärare vid olika skolor och läroverk, vid Åhlinska skolan 1892–1894, i Östermalms högre läroanstalt för flickor 1893–1896 och i Sofi Almquists samskola i Stockholm 1892–1907.

Från 1905 var Julia von Bahr styrelseledamot i det av henne grundade AB Sanatorievård som ägde Romanäs sanatorium utanför Tranås. Arkitekt för sanatoriet var Carl Westman. Julia von Bahrs morbror, landshövdingen Filip Boström var ordförande i styrelsen från verksamhetens start. Övriga styrelsemedlemmar var bankir C. Cervin, professor O. Medin, doktor H. Allard och Julia von Bahr själv.

År 1910 flyttade Julia von Bahr till Göteborg. Samma år hade hon grundat AB Hemtrefnad i vilket hon var verkställande direktör och ordförande. Inspirationen hade hon fått från Stockholm där kollektivhuset Hemgården hade byggts 1906 med syfte att förse ensamstående och självförsörjande kvinnor med bostad. Kontorister i Göteborg hörde talas om konceptet och Julia von Bahr kom att bli ledande i förverkligandet av ett liknande bygge i Göteborg. Hon utlyste ett möte i mars 1910, dit alla som var engagerade i frågan kunde komma. Ett upprop till att teckna aktier i företaget gick ut samma år, där förutom målgruppen självförsörjande kvinnor, även flera framstående personer ur andra grupper tecknade sig för aktier.

En tomt vid hörnet Föreningsgatan och Erik Dahlbergsgatan i Göteborg köptes därefter in av det nybildade bolaget AB Hemtrefnad. Huset uppfördes 1911–1913 som ett bostadshus för yngre, ensamstående och självförsörjande kvinnor. Fastigheten, som ritades av arkitekterna Hans och Björner Hedlund, rymde ursprungligen 54 en- och tvårumslägenheter. I huset fanns också en gemensam restaurang och ett större sällskapsrum som låg högst upp i huset, samt bad- och tvättinrättning i källaren. Föreståndaren och betjäningen hade egna bostäder i fastigheten. Privata bjudningar var möjliga i husets gästmatsal. Verksamheten invigdes den 1 oktober 1913. Flera av rummen planerades för att göra det möjligt att bedriva privatundervisning. Som verkställande direktör i bolaget och föreståndare för Hemtrefnad under 25 år kom Julia von Bahr även att bo i huset.

Julia von Bahr var också sekreterare i föreningen Göteborgs Lärarinnehem från 1912, ledare för en grupp av Ellen Keys Tolfternas samkväm 1896–1907, barnavårdsman i Lerum från 1920 och kassaförvaltare i styrelsen för Göteborgs kvinnohem.

År 1911 tilldelades Julia von Bahr medaljen Illis quorum för sina insatser för landets lungsjuka. Hon dog den 5 september 1942 i Göteborg.


Anders Svensson


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Julia Charlotta Henrika von Bahr, www.skbl.se/sv/artikel/JuliaCharlottaHenrikavonBahr, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anders Svensson), hämtad 2024-06-25.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Erika Charlotta von Bahr, född Boström
 • Far: Johan Otto Henrik von Bahr
 • Bror: Nils Robert Otto von Bahr
fler ...


Utbildning

 • Studieresa, Storbritannien: Språkstudier


Verksamhet

 • Yrke: Privatlärare
 • Yrke: Lärare, Åhlinska skolan 1892–1894, Östermalms högre läroanstalt för flickor 1893–1896, Sofi Almquists samskola 1892-1907
 • Yrke: Styrelseledamot, grundare, AB Sanatorievård
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Eva von Bahr-Bergius, kusin
 • Släkting: Filip Boström, morbror
 • Släkting: Henrik Hedlund, svåger


Organisationer

 • Tolfterna
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Forssa
 • Forssa
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällorVidare referenser

Litteratur
 • Söderpalm, Kristina, Göteborgs Hemtrevnad: en kvinnohistoria, 2018