Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ingegerd Henschen-Ingvar

1890-01-051986-02-20

Konsthistoriker, forskare

Ingegerd Henschen-Ingvar var konsthistoriker och sin tids främsta expert på svenska tygtryck. Hon bedrev en omfattande textilhistorisk forskning.

Ingegerd Henschen-Ingvar föddes 1890 i Uppsala som sist i en syskonskara på fem barn till Gerda Sandell och läkaren, professorn Salomon Eberhard Henschen. Familjen lämnade Uppsala år 1900, och flyttade till Stockholm. Uppväxten i en professorsfamilj gav tidigt tillgång till högre utbildning, ämnesmässigt var det från första början konsthistorien som fängslade. Redan som mycket ung deltog hon i Carl G. Laurins föreläsningar i konsthistoria och läste som student vid Uppsala universitet för Johnny Roosval, professor i konsthistoria.

Ingegerd Henschen-Ingvar gifte sig första gången 1913 med Henrik Cornell, med vilken hon fick de två sönerna Johan och Elias. Det stora intresset för de akademiska studierna bar henne 1921 så långt som till att lägga fram en licentiatuppsats. Samma år skilde hon sig från Henrik Cornell. Ingegerd Henschen-Ingvar gifte kort efter skilsmässan om sig med Sven Ingvar, och flyttade med honom till Lund. I det andra äktenskapet kom barnen Lars, David och Cilla Ingvar. Maken dog 1947 och samma år flyttade Ingegerd Henschen-Ingvar till Stockholm, där hon fortsatte sin forskningsverksamhet och undervisade i textilhistoria.

Ingegerd Henschen-Ingvar disputerade 1942 på avhandlingen Tygtryck i Sverige 1. Före 1700, en kartläggning av svensk tygtryckshistoria. Hon publicerade en rad uppsatser i kulturhistoriska årsböcker och tidskrifter. I sin recension tog Agnes Geijer upp Ingegerd Henschen-Ingvars unikt djupa och breda kunskaper inom ämnet men påpekade också att noggrannare avgränsningar angående vilka tekniker som studerats hade varit önskvärda. Oavsett kritiken var avhandlingen en stor insats för svensk textilhistorisk forskning. Ingegerd Henschen-Ingvars största intresse var dock senare tiders textilutveckling, och länge var en fortsättning på avhandlingen planerad. I inledningen till avhandlingen framkom att Ingegerd Henschen-Ingvar avgränsat sig till den tidigare perioden främst för att hon ansåg att det var nödvändigt att först reda ut den tidiga spridningen av de textila teknikerna, för att därefter kunna gå vidare med att analysera de senare perioderna. Ingegerd Henschen-Ingvar publicerade under en lång rad artiklar som trots att hon arbetade mycket långt upp i åldern inte sammanfördes i bokform förrän efter hennes död. År 1992 utkom Kattuntryck – Svenskt tygtryck 1720–1850 med Ingrid Frankow som redaktör.

Som illustrationsredaktör för Svensk uppslagsbok 1929–1937 ansvarade Ingegerd Henschen-Ingvar också för alla artiklar inom de textila områdena, och hon gav olika textila tekniker mer utrymme än vad som annars var och är vanligt i ett encyklopediskt verk.

Tillsammans med Sten Blomberg författade Ingegerd Henschen-Ingvar Svenskt möbellexikon, ett standardverk i tre band över svenska möbler och möbelhistoria som utkom 1961–1962.

Ingegerd Henschen-Ingvar avled vid 96 års ålder 1986.


Christina Dackling


Publicerat 2020-10-27Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ingegerd Henschen-Ingvar, www.skbl.se/sv/artikel/IngegerdHenschenIngvar, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Christina Dackling), hämtad 2024-07-21.
Övriga namn

  Flicknamn: Henschen
  Gift: Cornell


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Gerda Helena Maria Henschen, född Sandell
 • Far: Salomon Eberhard Henschen
 • Bror: Folke Henschen
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Uppsala: Fil.lic.examen, Uppsala universitet
 • Universitet, Uppsala: Fil.dr.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Konsthistorisk forskare, redaktör och författare


Kontakter

 • Mentor: Johnny Roosval
 • Kollega: Agnes Geijer
 • Kollega: Sten Blomberg


Bostadsorter

 • Födelseort: Uppsala
 • Uppsala
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • Hedqvist, Hedvig, ’Tygtryckets okrönta drottning : Ingegerd Henschen samlade forskning om 1700-talets tyger i ny bok’, Svenska Dagbladet, 1992-11-26

 • Stavenow-Hidemark, Elisabet, ’Ingegerd Henschen Ingvar död : textilforskare och expert på tygtryckets historia’, Svenska Dagbladet, 1986-02-26Ingegerd Henschen-Ingvar, 1929. Foto Per Bagge (1866-1936). Universitetsbiblioteket, Lunds universitet (87553:4)
Ingegerd Henschen-Ingvar, 1929. Foto Per Bagge (1866-1936). Universitetsbiblioteket, Lunds universitet (87553:4)

Nyckelord

1900-talet Forskare Konstvetenskap Redaktörer Textilkonst