Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom

1930-03-252009-04-15

Justitieombudsman

Gunnel Norell Söderblom blev 1987 Sveriges första kvinnliga justitieombudsman, 178 år efter ämbetets tillkomst.

Gunnel Norell Söderblom föddes den 25 mars 1930 i Malmö. Hennes föräldrar var häradshövdingen Trued Norell och Saga Norell, född Roth. Efter studentexamen i Norrköping 1949 läste hon juridik vid Uppsala universitet. Hon tog juris kandidatexamen 1954 och efter en tids tjänstgöring vid Länsstyrelsen beträdde hon domarbanan. Under åren 1958–1961 gjorde hon sin tingsnotarietjänstgöring. År 1962 blev hon fiskal på Svea hovrätt i Stockholm och fem år senare assessor. Hon var därefter föredragande hos justitieombudsmannen (JO) under två år innan hon 1972 blev föredragande i konstitutionsutskottet. Under sin tid i konstitutionsutskottet träffade hon kanslichefen, tillika hovrättsrådet, Robert Söderblom. De gifte sig 1986.

Den 1 april 1987 valdes Gunnel Norell Söderblom av riksdagen till justitieombudsman, och samma dag efterträdde hon Tor Sverne som begärt entledigande från befattningen. Hon omvaldes 1991 och kvarstod som JO fram till sin pensionering den 31 december 1995. Därefter valdes hon till ställföreträdande JO och tjänstgjorde som sådan fram till 2003. Under sin tid som JO hade hon tillsyn över tillämpningen av socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), samt lagstiftningen om hälso- och sjukvård och den psykiatriska vården.

Gunnel Norell Söderblom avled den 15 april 2009 i Danderyd. Hon efterlämnade maken Robert Söderblom och hans barn och barnbarn från ett tidigare äktenskap. Hennes kollegor och vänner på JO skrev uppskattande minnesord om henne i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter. Hon hyllades som en mycket duktig jurist med breda kunskaper och erfarenheter som hon fått både i sitt tidigare domararbete och i sitt arbete som tjänsteman i riksdagsutskott. Hon ansågs också ha förstånd och förmåga att se bakom de formella bestämmelserna och ta hänsyn till tanken och syftet bakom dem.


Eva-Maria Svensson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom, www.skbl.se/sv/artikel/GunnelNorellSoderblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Eva-Maria Svensson), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Norell


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Saga Sofia Margareta Norell, född Roth
 • Far: Otto Trued Norell
 • Make: Robert Söderblom


Utbildning

 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Verksamhet

 • Yrke: Jurist, Länsstyrelsen
 • Yrke: Tingsnotarie
 • Yrke: Fiskal, fr o m 1967 assessor, Svea Hovrätt
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Tor Sverne
 • Kollega: Sigvard Holstad


Bostadsorter

 • Födelseort: Malmö
 • Norrköping
 • Uppsala
fler ...


Källor

Uppslagsverk
Litteratur
 • Pennlöv, Jan & Swanström, Kjell, ’Gunnel Norell Söderblom’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 2009-05-09 (Hämtad 2017-12-08)Vidare referenser

Litteratur
 • '[Nekrolog]', Svenska Dagbladet, 2009-06-04