Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eva Sophia Rodhe

1836-09-181919-05-06

Lärare, reformpedagog

Eva Rodhe var en internationellt känd reformpedagog. Hon grundade en skola och introducerade Kindergarten i Sverige.

Eva Rodhe föddes i Harplinge i Hallands län. Hon var dotter till prosten Magnus Rodhe och Ejda Norman. Hon fick sin uppfostran och första utbildning i hemmet och hos släktingar i Bohuslän. En utlandsresa till Frankrike och Schweiz 1861-1862 avrundade hennes bildningsgång. Vid 26 års ålder övertog hon en liten flickskola i Uddevalla, som hon kom att leda i 16 år och som hon utvecklade till ett högre elementarläroverk för flickor. Hennes pedagogiska idéer tycktes dock väl oortodoxa för samtidens Uddevalla. Hon ville ha en mera praktisk utbildning än den i den vanliga skolan och önskade uppnå en jämvikt mellan teori och praktik. Hon lämnade skolan 1878.

Tillsammans med sin vän Maya Nymann, en kollega vid skolan, gjorde Eva Rodhe sedan en treårig studieresa till Frankrike, Tyskland, Belgien och Italien, där hon bland annat studerade kindergartensystemet. Dessa erfarenheter ledde till att hon, med Maya Nymann som medarbetare, grundade Praktiska Arbetsskolan i Göteborg 1881. Eleverna var 5 till 9 år gamla. Eva Rodhes motto var att utveckla barnens moraliska egenskaper: pliktuppfyllelse, flit, ordning, skärpt iakttagelseförmåga och utvecklad praktisk duglighet hos dem. Samskoleidén tillämpades. Slöjd och handarbete var viktiga ämnen. Hon inspirerades av Nääs slöjdlärarseminarium, grundat 1875, där man strävade efter träslöjdens utbredning i skolorna. ”Handens pedagogik” gällde genom hela skolgången.

Skolan omfattade några förberedande klasser och två elementarklasser. Den blev mycket framgångsrik. Den startade med ett fåtal barn och en lärarinna men redan efter ett decennium hade man 15 lärarinnor och 230 barn.

Skolan blev ett föredöme och dess pedagogik spreds både i Sverige och utomlands. Många delegationer besökte skolan och Eva Rodhe blev internationellt uppmärksammad. Maya Nymann skrev en bok om skolans pedagogik, Modellserier i träslöjd för barn från fem till nio år använda i Eva Rodhes prakt. Arbetsskola. Den översattes till engelska och i England skapades begreppet ”The Eva Rodhe model series”. I USA kallades metoden ”The connecting link”. Med det menade man att hennes pedagogik låg mittemellan Friedrich Fröbels Kindergarten och den mer utvecklade slöjdkonsten.

På Eva Rodhes initiativ infördes 1891 skolköksundervisning vid Göteborgs folkskolor för flickor mellan 12 och 14 år. Hon arbetade som inspektris för skolköken 1892-1910. År 1904 avgick hon från sin skola. Hennes efterträdare ändrade namnet till Eva Rodhes skola. År 1914 uppgick den i Lundénska privatskolan.

Eva Rodhe var ledamot av Göteborgs folkskolestyrelse 1890-1910, som första kvinna i landet. Hon var också ledamot av barnavårdsnämnden 1908-1910.

Eva Rodhe stred för kvinnans politiska rösträtt. Vid bildandet av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg 1902 höll hon föredraget ”Några ord om politisk rösträtt åt kvinnan”, där hon bland annat tog upp nio av de vanligaste argumenten mot kvinnlig rösträtt, varefter hon med stor auktoritet avvisade dem.

Hon har tilldelats kungliga medaljen Illis quorum och fått en gata uppkallad efter sig, Eva Rodhes gata, i stadsdelen Stampen i Göteborg.

Eva Rodhe avled i Göteborg 1919.


Inger Eriksson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Eva Sophia Rodhe, www.skbl.se/sv/artikel/EvaRodhe, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Inger Eriksson), hämtad 2024-05-19.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Ejda Catharina Rodhe, född Norman
 • Far: Magnus Fredrik Rodhe
 • Syster: Severina Petronella Rodhe
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet,


Verksamhet

 • Yrke: Skolföreståndare, Uddevalla elementarläroverk för flickor
 • Yrke: Skolföreståndare, Praktiska Arbetsskolan


Kontakter

 • Släkting: Edvard Herman Rodhe
 • Vän: Gertrud Zachou
 • Vän: Maya Nymann


Organisationer

 • Göteborgs folkskolestyrelse


Bostadsorter

 • Födelseort: Timmersjö
 • Timmersjö
 • Uddevalla
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

LIBRIS