Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Esther Martha Brynhilda Persson Henning

1881-07-071969-06-20

Öron-, näs- och hals-läkare, pionjär

Martha Persson Henning var en av Sveriges första kvinnliga öron-, näs- och hals-läkare. Hon var också den första kvinnan i Sverige med yrkestiteln amanuens.

Martha Persson Henning föddes i Helsingborg som dotter till Nils Persson och Brynhilda, född Sandberg-Bennet. Hon var yngst i en stor syskonskara och växte upp i en borgerlig familj i stadens förnämsta kretsar. Efter sju års studier vid Elementarskolan i Helsingborg tillbringade hon ett år på så kallad pension i England för att lära sig sådant som kunde förväntas av en ung kvinna i hennes position.

Trots att det för unga kvinnor med Martha Henning Perssons bakgrund var ovanligt med vidare utbildning, då de ofta redan var ekonomiskt oberoende, ville hon bli läkare. Hon började studera vid ett läroverk i Stockholm 1899. Flickor och kvinnor var tvungna att läsa privat då de statliga läroverken var stängda för dem. Att studera vid läroverk betydde därför att Martha Henning Persson var tvungen att flytta till Stockholm och bo respektabelt inackorderad hos bekanta. Kostnaderna var höga och utgjorde ekonomiska hinder för många, utöver de sociala och kulturella hinder som redan förelåg.

Martha Persson Henning tog studenten och flyttade till Lund 1903 där hon påbörjade sina studier till läkare. I enlighet med rådande könsnormer och förväntningar från familjen accepterade hon en läkarinriktning mot kvinnosjukdomar. Efter examen vid Lunds universitet fortsatte Martha Persson Henning studierna vid Karolinska Institutet i Stockholm, där hon 1908 tog en medicinsk kandidatexamen. Vid sidan av studierna i Stockholm arbetade hon som amanuens, eller skrivbiträde. Under tidigt 1900-tal var Martha Persson Henning också en aktiv idrottare som vann guldmedaljer i både tennis och segling. Efter kandidatexamen tjänstgjorde hon som undersköterska och amanuens vid olika sjukhus.

Att arbeta med kvinnosjukdomar var egentligen inte det Martha Persson Henning ville göra. År 1916 flyttade hon därför till Wien för att vidareutbilda sig inom öron-, näs- och halssjukdomar. I Wien, under första världskriget, tjänstgjorde hon vid stadens krigslasarett. För sin insats under kriget fick hon en förtjänstmedalj från Röda Korset i Österrike.

Under åren 1920—1931 var Martha Persson Henning praktiserande läkare i Uppsala med egen praktik. Hon var alltså både praktiserande läkare och egenföretagare, kanske både en bedrift och en nödvändighet. Under åren i Uppsala var hon också ledamot i stadsfullmäktige, hälsovårdsnämnden och nykterhetsnämnden.

År 1928 promoverades Martha Persson Henning i Uppsala till medicine doktor. Avhandlingen handlade om de svenska dövskolorna och deras elever. Hon var genom hela livet engagerad i frågor som gällde hörselnedsattas rättigheter; hon var medgrundare till föreningen Hörselfrämjandet (nuvarande Hörselskadades riksförbund, HRF) i Helsingborg och satt även i förbundets centralstyrelse under 41 år. Hon var dessutom styrelsemedlem i Svenska föreningen för dövas väl (även detta en föregångare till HRF), samt ordförande i de Dövas förening i Helsingborg.

Hösten 1931 återvände Martha Persson Henning till födelseorten Helsingborg. Men redan 1919 hade hon köpt sitt gamla barndomshem Gamlegård som hon låtit restaurera. Här hyste hon också sin mottagning efter flytten till Helsingborg. Som mottagningssköterska och hushållerska arbetade hennes vän Agnes Karlsson.

Martha Persson Henning var engagerad i frågor som rörde kvinnors möjligheter till studier och yrkesmöjligheterna efter högre studier. Hon var även drivande i bildandet av Helsingborgs kvinnliga Röda Kors kår och Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté i Helsingborg under andra världskriget. Hon ställde upp som frivillig läkare för Röda Korsets räkning under både finska vinterkriget och andra världskriget. Under 1939 och 1940 gjorde hon två resor till det krigshärjade Finland och våren 1945 var hon med och tog emot de vita bussarna vid dansk-tyska gränsen. Hon mottog senare krigsordnar och medaljer för sina insatser från både Finland och Danmark.

Martha Persson Henning, eller Martha P som hon också kallades, kom att bli en av Helsingborgs mest kända läkare. Hon var verksam som läkare in på 1950-talet och gick bort 1969, 88 år gammal. Hennes praktik finns bevarad på Fredriksdals museer och trädgårdar.

Martha Persson Henning ligger begravd på Donationskyrkogården i Helsingborg.


Anja Petersen


Publicerat 2020-06-10Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Esther Martha Brynhilda Persson Henning, www.skbl.se/sv/artikel/EstherMarthaBrynhildaPerssonHenning, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anja Petersen), hämtad 2024-06-18.
Övriga namn

  Flicknamn: Persson
  Alternativ namnform: Pson, Henning
  Smeknamn: Marth P


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Otilda Brynhilda Christina Sandberg-Bennet
 • Far: Nils Persson
 • Bror: Nils Henning Persson Henning
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Universitet, Lund: Med.fil.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Stockholm: Med.kand.examen, Karolinska Institutet
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Amanuens
 • Yrke: Sjukvårdare, Wiens krigslasarett
 • Yrke: Läkare, egen praktik
fler ...


Kontakter

 • Vän: Agnes Karlsson


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Styrelseledamot
 • Svenska Föreningen för Dövas Väl (nuvarande Hörselskadades Riksförbund, HRF)
  Styrelseledamot
 • Hörselfrämjandet
  Medgrundare, ledamot, Helsingborgsföreningen
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Helsingborg
 • Helsingborg
 • Stockholm
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Helsingborgs Dagblad, 1921-03-06

 • Helsingborgs Dagblad, 1924-04-04

 • Helsingborgs Dagblad, 1941-07-05

 • Persson Henning, Ivar, En gammal hälsingborgares minnen, Hälsingborg, 1953

 • Persson Henning, Martha, Ett händelserikt liv, Helsingborg, 1962Vidare referenserMartha Henning Persson i promotionsdress, 1928. Foto: Almquists Eftr. Hovfoto (Helsingborgs stadsarkiv, 962_74_011)
Martha Henning Persson i promotionsdress, 1928. Foto: Almquists Eftr. Hovfoto (Helsingborgs stadsarkiv, 962_74_011)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Läkare Pionjärer Sport