Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Emilie Charlotta Risberg

1815-06-101890-11-11

Lärare, skolgrundare, författare

Emilie Risberg var lärare och författare. Hon grundade en skola för flickor.

Emilie Risberg var dotter till kommissionslantmätaren och postmästaren Benjamin Risberg och hans hustru Hedvig Smedberg. Hon växte upp i Skara. Hemmet var fyllt av musik och litteratur. Då Emilie Risberg var endast fjorton år avled fadern. Modern inbjöds då av en släkting, von Essen, att med sina döttrar bo på egendomen Vreten mellan Skövde och Tidaholm. Efter det att även modern avlidit bara några år senare började Emilie Risberg att arbeta som lärare. Hon skapade en liten skola för flickor i Mariestad, där hon verkade till 1850 då hon flyttade till Skövde. I Skövde arbetade hon först som privatlärare, bland annat hos prästen Gustaf Wilhelm Gumaelius, som grundade Örebros första småskola.

År 1863 grundade Emilie Risberg Elementarläroverket för flickor i Örebro. Hon startade med endast några få medhjälpare men verksamheten var framgångsrik och när hon 1878 lämnade skolan hade den åtta klasser och ett halvdussin lärare. På skolans schema fanns tre främmande språk: tyska, franska och engelska. Emilie Risbergs eget huvudämne var kristendom men hon undervisade även i franska och engelska. Skolan var väl etablerad och erhöll statsbidrag sedan detta införts 1874. Den kom senare att utvecklas till kommunal flickskola och därefter till ett samkönat gymnasium, som hette Risbergska gymnasiet till sin nedläggning 2016.

Efter den stora branden i Örebro 1854 skrev Emilie Risberg, under signaturen E.R., några berättelser om förhållandena i Örebro. Då Fredrika Bremer besökte staden samma år träffades de båda och Fredrika Bremer lär ha uppmuntrat Emilie Risberg att skriva mera. Hon utvecklade också ett omfattande och i sin tid uppskattat författarskap, framför allt av historiska romaner. Till de mest framgångsrika hörde Rolf och Alfhild, 1860, och Warnhems ros, 1861. Efter sin pensionering blev hon medarbetare i Nerikes Allehanda där hon skötte avdelningen för gåtor och charader 1878–1890. Hon översatte även moraliska berättelser från franska och tyska.

Emilie Risberg dog 1890.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Emilie Charlotta Risberg, www.skbl.se/sv/artikel/EmilieCharlottaRisberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-06-14.
Övriga namn

  Signatur: E.R.


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Hedvig Catharina Smedberg
 • Far: Benjamin Risberg


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Skara


Verksamhet

 • Yrke: Skolgrundare och lärare, flickskola
 • Yrke: Privatlärare
 • Yrke: Grundare och skolföreståndare, lärare, Elementarläroverket för flickor i Örebro
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Fredrika Bremer
 • Kollega: Gustaf Wilhelm Gumaelius


Bostadsorter

 • Födelseort: Skara
 • Skara
 • Tidaholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se