Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Amanda Beatriz Peralta

1939-11-222009-01-02

Idéhistoriker, politisk aktivist

Amanda Peralta var idéhistoriker och aktiv i kampen mot militärdiktaturen i Argentina.

Amanda Peralta föddes i San Carlos de Bolívar, Argentina. År 1957 började hon studera vid universitetet i La Plata. Redan under gymnasietiden hade hon varit aktiv i studentrörelsen och engagemanget för rättvisa och social förändring på den latinamerikanska kontinenten fortsatte under universitetsåren. När Isabel Martínez de Perón 1976 i en militärkupp avsattes från presidentposten blev Amanda Peralta en del av den motståndsrörelse som med våld motsatte sig militärdiktaturen. Hon sattes i fängelse men hennes advokat lyckades smuggla med sig en pistol som Amanda Peralta använde för att skjuta sig fri. I det tumult som uppstod blev hon själv skottskadad men lyckades ändå fly. Tillsammans med hennes familj fortsatte flykten vidare till Sverige, dit Amanda Peralta kom 1977.

I Sverige fortsatte Amanda Peralta kampen mot sociala orättvisor och politiskt förtryck fast nu med fredliga medel. Hon fortsatte också sina universitetsstudier och disputerade 1990 i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Avhandlingen, …med andra medel: från Clausewitz till Guevara: krig, revolution och politik i marxistisk idétradition, kan ses som en kritisk uppgörelse med hennes egna upplevelser och erfarenheter av våldsbejakande motståndsrörelser.

Amanda Peralta höll kvar intresset för latinamerikansk politik i sin forskning. Nästa studieobjekt var El Salvador och de radikala prästernas arbete. I boken Teori och praktik i de fattigas universum: en idéhistorisk undersökning av latinamerikansk befrielseteologi visar hon hur sammanvävda idé och handling var i befrielseteologin, men också hur det globala förtrycket genomsyrade de fattigas hela tillvaro. Därmed formulerade hon tankar och idéer som långt senare blivit bärande element i postkolonial teoribildning. Ända fram till slutet av sitt liv publicerade hon böcker och artiklar som vände sig mot olika former av politiskt förtryck. Exemplen hämtades främst från den sydamerikanska kontinenten men de analyserades som globala orättvisor.

Amanda Peralta avled 2009 i Göteborg och är gravsatt på Östra kyrkogården.


Maria Sjöberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Amanda Beatriz Peralta, www.skbl.se/sv/artikel/AmandaBeatrizPeralta, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Maria Sjöberg), hämtad 2024-02-28.
Övriga namn

  Smeknamn: La Negra


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Maria Elvira de Peralta
 • Far: Aurelio Peralta
 • Syster: Hilda Peralta
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Buenos Aires, Argentina: Studier i litteratur och filosofi, lärarutbildning, National University of La Plata
 • Universitet, Göteborg: Fil.dr.examen, litteraturhistoria, Göteborgs universitet


Verksamhet

 • Yrke: Möbelförsäljare
 • Yrke: Militant motståndsaktivist, medgrundare av Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)
 • Yrke: Forskare, författare, samhällsdebattör


Kontakter

 • Mentor: Sven-Eric Liedman
 • Kollega: Edda Manga
 • Kollega: Michael Azar
fler ...


Organisationer

 • Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional (FARN)
  Medlem
 • Acción Revolucionaria Peronista (ARP)
  Medlem
 • Fuerzas Armadas Peronistas (FAP)
  Medgrundare, medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: San Carlos de Bolìvar, Argentina
 • San Carlos de Bolìvar, Argentina
 • Buenos Aires, Argentina
fler ...


Källor

Litteratur
 • Liedman, Sven-Eric, 'Amanda Peraltas förunderliga livsverk [nekrolog]', Dagens Nyheter, 2009-01-09

 • Peralta, Amanda, 'Don Quijote höjer spjutet…', Dagens Nyheter, 1997-10-07, s. 3

 • Peralta, Amanda, 'Kuba gör ont', Göteborgs-Posten, 2008-12-30

Opublicerad källa
 • Författarens intervju med Cecilia Verdinelli Peralta 2018-01-24Vidare referenser