Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Alda Tullia Björnsdotter von Sydow

1918-11-202019-06-19

Politiker, riksdagsledamot

Tullia von Sydow var socialdemokratisk politiker, verksam i såväl riksdag som landsting. Hennes främsta insats var att bevaka och uppmärksamma frågor om äldrepolitiken.

Tullia von Sydow föddes den 20 november 1918 i Stockholm av föräldrarna kommendörkapten Björn von Sydow och hans maka sjuksköterskan Tullia, född Granström. Hon var syster till Lotty, Birgit och Gunhild. Tullia von Sydow blev den första i familjen att ta studentexamen. Hon kom att fortsätta sina studier vid Lunds universitet och fick så småningom en anställning vid AB Nordiska uppslagsböcker.

Tullia von Sydow gifte sig med Lars Arvid Norrmann 1943, men äktenskapet varade endast några månader. År 1945 gifte hon sig med Bengt Sköldenberg och tillsammans fick de barnen Björn, Tor, Dag och Ulrika. Paret skildes 1958. Efter skilsmässan och ett liv som ensamstående förälder påbörjade Tullia von Sydow sin karriär som statstjänsteman. Under åren 1964 till 1983 var hon anställd på olika befattningar inom Socialstyrelsen. Denna period menade hon själv var den viktigaste och mest betydelsefulla i hennes yrkeskarriär. Där kom hon att tillsammans med andra stimulerande medarbetare skapa mycket av den moderna synen på äldreomsorg.

Tullia von Sydow var en hängiven och uppskattad talare, även utanför Sveriges gränser. Efter sin pensionsavgång drev hon exempelvis intresseföreningarna ”Att åldras är att växa” och ”Forum 50+”. Syftet med föreningarna var att finna vägar att motverka de negativa attityderna till de äldre. Hon skrev även egna böcker i ämnet, bland annat Vilja växa vidare: inför den tredje åldern, 1991. Hon satte även igång annan typ av föreningsverksamhet, till exempel bildandet av Nämndemännens Riksförbund, inom vilket hon var förbundsordförande under åren 1980–1983.

Vid valet 1998 placerade socialdemokraterna i Stockholm Tullia von Sydow högt upp på riksdagslistan, mycket beroende på hennes engagemang inom äldrepolitiken. Vid 80 års ålder var hon den äldsta ledamoten i riksdagen. Hon var riksdagsledamot 1998 till 2002. Dessförinnan hade hon bland annat varit ledamot av Stockholms läns landsting mellan 1991 och 1995, vilket hon återvände till efter åren i riksdagen, 2002 till 2006.

Tullia von Sydows positiva inställning till livet och hennes tydliga jämställdhetsperspektiv inspirerade många i hennes omgivning. Hon avled 2019 och ligger begravd tillsammans med sina föräldrar på Galärvarvskyrkogården på Djurgården i Stockholm.


Katarina Tullia von Sydow


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Alda Tullia Björnsdotter von Sydow, www.skbl.se/sv/artikel/AldaTulliaBjornsdottervonSydow, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Katarina Tullia von Sydow), hämtad 2024-06-25.
Övriga namn

  Gift: Sköldenberg


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Alma Tullia Granström
 • Far: Björn Ryno von Sydow
 • Syster: Gunhild Mary Ane von Sydow, gift Nyblom
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Lund, Lunds universitet


Verksamhet

 • Yrke: Tjänsteman, Statens nämnd för byggnadsforskning
 • Yrke: Tjänsteman, Socialstyrelsen
 • Yrke: Författare, föreläsare, "seniorkonsult"
fler ...


Organisationer

 • Forum 50+
  Ordförande
 • Att åldras är att växa
 • Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP, nuvarande Socialdemokraterna)
  Medlem, riksdagsledamot 1998–2002
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Lund
fler ...


Källor

Litteratur
 • Sydow, Björn von, Sydow, Tor von & Sydow, Dag von, 'Till minne: Tullia von Sydow', Dagens Nyheter, 2019-07-05

Opublicerad källa
 • Sydow, Tullia von, 'Skrapkakan' [opublicerad självbiografi], 2009Vidare referenser

Litteratur
 • Berggrén, Catarina, 'På spaning efter en ny äldreroll' [intervju med Tullia von Sydow], Tidningen äldreomsorg, 2000:4, s. 41-43

 • Pesikan, Evelyn, 'Att bekämpa ålderism - en ytterst viktig uppgift!' [intervju med Tullia von Sydow], Tidskriften Äldre i centrum, 2001:3, s. 4-5

 • Richter, Ulla, '55 + en resurs att ta vara på' [Intervju med riksdagsledamoten Tullia von Sydow], Morgonbris, 2000:2, s. 23-24

 • Sydow, Tullia von, 'Det behövs äldre beslutsfattare', Vård, 1999:2, s. 64-66

 • Sydow, Tullia von & Wiklund, Lillemor, 'Sagan om den svenska hemtjänsten', Tidningen äldreomsorg, 2012:3, s. 38-41

 • Westlander, Magnus, "Ytterst handlar det om attityder" [Riksdagsledamoten Tullia von Sydow intervjuas om den nationella handlingsplanen för äldrepolitiken], Tidningen äldreomsorg, 1991:1, s. 10-12