Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Wiberg, Karin

frilansande violinist med fokus på att framföra och sprida musik komponerad av kvinnor, dåtida och nutida


Articles in SKBL: