Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Tornbjer, Charlotte

filosofie doktor i historia vid Lunds universitet

Has published (amongst others):
  • "Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen", i Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige (2008)

  • Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets första hälft (2002)


Articles in SKBL: