Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Tersmeden, Fredrik

arkivarie, Lunds universitet

Has published (amongst others):
  • "Then för sin ogemena Lärdom och Dygd widtberömda Lycka Sophia Friis: Om en dansk-svensk skaldinna och hennes begränsade produktion", i Att dikta för livet, döden och evigheten: Tillfällesdiktning under tidigmodern tid (2020)

  • Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden (2018)


Articles in SKBL: