Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lövkvist, Linda

doktorand i arkeologi, Institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, samt kommunantikvarie vid Marks kommun

Has published (amongst others):
  • "Berit Wallenberg och den spända bågens brustna sträng", i *Allvarligt talat. Berättelser om livet* (2018)
    

Articles in SKBL: