Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Koskinen, Maaret

professor emerita i filmvetenskap, Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • "Anticipating Adaptation and Tracing the (In)Visible: David Lagercrantz’ The Girl in the Spider’s Web as Implicit Film Script", i Nordic Noir Adaptation and Appropriation: Film, Television, and Beyond (2020)

  • "Hur Rolf blev Lassgård. En skådespelares persona och den svenska självbilden i närhistoriskt perspektiv", i Historiska fiktioner – en antologi om film, tv och historia (2020)

  • Harry bit för bit. Harry Scheins många ansikten (2017)


Articles in SKBL: