Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Florin, Christina

professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (2006)

  • Skambefrielsen. Nya känsloregler för kärlek och sexualitet under 1970-talet (2017)


Articles in SKBL: